Безплатен Инфографичен Производител

Създавайте, публикувайте и споделяйте впечатляваща инфографика само за минути

Инфографиката е лесно да се направи с Storyboard That
Супер Лесно за Използване • Бързо за Създаване и Споделяне • Не се Изисква Чертеж

Какво е Инфографика?

Инфографиката е визуално представяне на данни и информация. Той синтезира често сложни теми в лесно смилаем формат, който може да се споделя в блогове, социални медии, презентации и др. Можете бързо да издигнете визуалното си разказване на истории със завладяваща инфографика за разкадровка, проектирана с помощта на професионални шаблони за инфографика, използващи най-добрите безплатни производители на инфографика онлайн. С умел инфографичен дизайн можете безпроблемно да създавате красиви инфографики, които завладяват и предават сложна информация с визуална елегантност.Инфографиката е лесно да се направи с Storyboard That

Създайте Безплатна Инфографика ▶

Бизнес Инфографика


Инфографика в Бизнеса

Infographics have become an invaluable tool in the business landscape, enabling organizations to convey complex information in visually engaging ways. Whether you're looking to illustrate data trends or present your product offerings, infographics created using an infographic generator or a free infographic maker can significantly enhance your communication strategy.


Tips for Using Infographics

 • Understand Your Audience: Before crafting your visual masterpiece, consider the preferences and interests of your target audience. A well-crafted infographic, made using an online infographic maker, resonates better when it speaks directly to its intended viewers.
 • Simplify Complex Concepts: The true magic of infographics lies in their ability to transform convoluted data into clear, easily digestible visuals. Use them to distill intricate information into a format that's not only informative but also visually pleasing.
 • Craft a Story: An effective infographic isn't just a collection of data points—it's a narrative. Use an infographic storyboard template to plan the flow of your content, ensuring that it leads your audience through a coherent story.
 • Leverage Visual Hierarchy: The strategic use of colors, fonts, and sizes helps guide your readers' eyes to the most crucial information. An infographic template designed by professionals can assist you in implementing an effective visual hierarchy.
 • Concise Messaging: Keep in mind that infographics are meant to deliver information efficiently. By focusing on the essentials, you ensure that your message is delivered clearly and without unnecessary clutter.
 • Data Visualization: Presenting statistical information is made more engaging with an interactive infographic. Utilize an infographic generator to create visually appealing graphs and charts that tell a story within the data.
 • Product Showcase: When launching new products, use infographics to outline their features, benefits, and unique selling points. Consider using professionally designed infographic templates to maintain a polished and consistent look.
 • Educational Content: Whether explaining a complex process or providing a step-by-step guide, infographics can serve as excellent educational tools. An infographic template designed for instructional purposes can help convey information effectively.
 • Interactive Engagement: With the rise of interactive infographics, businesses can create immersive experiences that allow users to explore information at their own pace, enhancing engagement.
 • Event Promotion: Use infographics to promote upcoming events, conferences, or webinars. An infographic showcasing event details is more likely to capture attention than plain text.
 • Visual Resumes: For recruitment, consider using an online infographic maker to create standout resumes that highlight skills, experience, and accomplishments in an engaging visual format.

Създайте Безплатна Инфографика ▶

Инфографика в Образованието!


Образование Инфографика

Помогнете на учениците да запомнят важна информация или им дайте възможност да синтезират изследвания и учене с инфографика.

Ако искате да подобрите презентациите си в класната стая, обмислете използването на безплатен създател на инфографика, който предоставя интуитивен интерфейс за това как да направите инфографика онлайн, което ви позволява без усилие да трансформирате сложни концепции във визуално завладяващи образователни ресурси. Учениците ще го харесат, както и вие!

 • Създайте резюмета на модул или план на урок
 • Включете визуални елементи в изследователски проект
 • Създайте PSA и инициативи за целия клас

Разгледайте нашите категории шаблони за инфографика за образование или вижте всички шаблони и започнете днес


Създайте Безплатна Инфографика ▶

Забавни Инфографики


Infographics are great for blogs, social media, and more.

 • Post on your blog or website
 • Include in presentations
 • Check out our templates and guides

Begin your creative journey by outlining your content with an infographic storyboard template that you can seamlessly transform into a captivating visual masterpiece using an innovative online infographic maker. Empower your visual communication prowess with an advanced infographic creator that allows you to effortlessly design captivating and informative visuals.

Направете Инфографика за Забавление
Създайте Безплатна Инфографика ▶


Защо Хората Обичат да Използват Storyboard That за Създаване на Професионални Инфографски Шаблони?

В света на бизнеса, където вниманието е ценна стока, използването на потенциала на инфографиката е стратегически ход. Използвайки инструмент за инфографика за създаване на инфографика, вие се докосвате до силата на визуалното разказване на истории. От професионално проектирани шаблони за инфографика до свободата да създавате своя собствена персонализирана инфографика, тези визуални елементи могат да подобрят вашите маркетингови и комуникационни усилия. Независимо дали споделяте сложни данни, обяснявате продуктите си или просто повишавате ангажираността, инфографиките са динамичен и многостранен актив във вашия бизнес инструментариум.


Създайте Безплатна Инфографика ▶

Как да Създадете Инфографика

1

Кликнете върху бутона „Създаване на сценарий“

Това ще ви отведе до нашия най-съвременен създател на сценария.

2

Дайте име на Своя Сценарий

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

3

Изберете оформлението "Работен лист".

Кликнете върху бутона "оформление" в горната част на менюто вдясно. Изберете оформлението "работен лист" или "плакат". Изберете дали искате да е хоризонтално или вертикално, след което щракнете върху оранжевия бутон „добре“. Забележка: можете да изберете всяко оформление, което искате!

4

Добавете Вашата Инфографика

В горната част на страницата ще видите бяла лента с много опции. Изберете опцията "инфографика". След като направите това, ще можете да избирате икони, диаграми, банери и други! Функцията за плъзгане и пускане прави персонализирането лесно! Не искате да направите телена рамка от нулата? Вижте нашите шаблони за инфографика за образование и нашите шаблони за инфографика за бизнес!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

След като добавите всичките си изображения и текст, щракнете върху бутона „запази и излез“ в долния десен ъгъл, за да излезете. Време е да споделите своя сториборд с вашите колеги и клиенти!


Създайте Безплатна Инфографика ▶


Често задавани въпроси относно инфографиката

Какви са ползите от използването на инфографика?

Инфографиките са мощен инструмент за комуникация, защото помагат на хората да разбират сложна информация по-бързо и по-лесно, отколкото текст сам по себе си. Освен това са по-привлекателни и ангажиращи визуално от традиционните доклади или презентации.

Какви типове данни могат да бъдат представени в инфографиката?

Инфографиката може да се използва за представяне на всякакъв вид данни или информация, включително статистика, резултати от проучвания, графики, карти, диаграми и др.

Кои са ключовите елементи на добрата инфографика?

Добрата инфографика трябва да има ясно и кратко послание, визуално привлекателен дизайн и точни и добре организирани данни. Също така трябва да бъде лесно разбираемо и споделяно.

Може ли инфографиката да се използва за маркетингови цели?

Да, инфографиката може да бъде ефективен инструмент за маркетинг, защото може да помогне да се обяснят сложни продукти или услуги по прост и увлекателен начин. Те също могат лесно да се споделят в социални медии и други онлайн платформи, което ги прави чудесен начин за достигане до широка аудитория.

Как да разбера дали моята инфографика е успешна?

Успехът на една инфографика може да бъде измерен по много начини, включително нейния обхват, ангажираност и реализации. Можете да проследявате тези показатели с помощта на инструменти като Google Analytics и анализ на социални медии.Създайте Безплатна Инфографика ▶