https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/граматика-плакати

Персонализирайте Шаблони за Граматически Плакати


Ако възлагате това на учениците си, копирайте плаката във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!


Какво представляват граматическите постери?

Този плакат е визуално помагало, използвано в класните стаи , за да помогне на вашия клас да разбере основните понятия на английски език. Тези плакати обикновено се фокусират върху основни елементи на езика, като съществителни, глаголи, прилагателни, наречия и други различни части на речта. Те служат като ценни ресурси както за учителите, така и за учениците в средното училище, като предоставят ясни и увлекателни обяснения на различни граматически правила и структури. Като представят правилата на английския език по визуално привлекателен начин, тези постери допринасят за по-ефективно и интерактивно обучение в обучението по английски език.

Защо учителите обичат плакати с граматика?

Учителите обичат граматическите плакати по множество причини, което ги прави безценен ресурс в образователни среди. Тези живи и информативни визуални помагала се превърнаха в основен елемент в класните стаи поради следните предимства:

 • Визуална яснота: Визуалната помощ за правилата на английската граматика опростява сложните граматични правила във визуално смилаеми формати, като гарантира, че учащите могат лесно да схванат основни понятия като структура на изречението, глаголни времена или пунктуация.

 • Ангажираност: Цветен и добре проектиран английски плакат привлича вниманието на вашия клас, превръщайки изучаването на граматика в по-приятно и интерактивно изживяване.

 • Помощ за паметта: Визуалните помощни средства, като плакат с граматически правила, са известни с това, че подобряват запазването на паметта. Ярките образи и кратките обяснения помагат на учениците да не забравят по-ефективно граматичните правила и понятия.

 • Справочни инструменти: Постерите служат като удобни справочни инструменти. Когато обучаемите срещнат въпроси или често срещани грешки, те могат да се обърнат към тези визуални помагала за бързо разяснение.

 • Изчерпателно покритие: Независимо дали става въпрос за части на речта, често срещани грешки или сложни езикови правила, граматическият плакат често обхваща широк набор от теми, което ги прави универсални учебни ресурси.

 • Последователно учене: Граматическият плакат гарантира, че всички ученици получават последователна информация. Тази последователност е особено ценна, когато множество преподаватели преподават един и същ клас или курс.

 • Подобрени умения за писане: Тъй като обучаемите усвояват езиковите правила с помощта на визуална помощ, техните умения за писане се подобряват. Те стават по-опитни в конструирането на граматически правилни изречения и есета.

Граматичните плакати са обичан инструмент за преподаване, защото опростяват сложни концепции, ангажират учащите, подпомагат запазването на паметта и предоставят достъпни и изчерпателни ресурси. Те дават възможност на преподавателите да предоставят ефективни инструкции, което води до подобрени умения за писане и комуникация сред учениците.

Съвети за ефективно използване на плакати с граматика във вашата класна стая

Ефективното използване на граматически плакати за деца във вашата класна стая може значително да подобри вашето преподаване и да помогне на вашия клас да разбере основните езикови концепции. Ето някои практически стратегии и дейности, за да се възползвате максимално от граматическите плакати за използване в една класна стая:

 • Стратегическо разположение: Изберете видни места във вашата класна стая, като предните стени или близо до бялата дъска, за да окачите и покажете плакат. Уверете се, че са на нивото на очите за вашия клас, за да осигурите лесен достъп.

 • Тематично базиран плакат: Приспособете избора си на плакат, за да съответства на текущата учебна програма или теми. Например, ако преподавате наративно писане, покажете плакат, който се фокусира върху граматическите елементи, свързани с писането, като глаголи, използване на прилагателни или съюзи.

 • Интерактивни викторини: Включете плакат с граматичен тест в уроците си. Това може да служи като интерактивни инструменти за тестване на знанията на обучаемите. Създайте въпроси за тест, свързани със съдържанието на плаката, и накарайте учениците да отговорят на тях като клас или индивидуално.

 • Създаване на плакат с английска граматика: Насърчете класа си да се включи в учебния процес, като ги накарате да създадат свой собствен плакат. Тази дейност не само укрепва тяхното разбиране, но също така подхранва креативността. Учениците могат да изработят плакат за конкретни езикови правила, предоставяйки примери и определения. Например, плакат със съществителни имена може да включва примери за събирателни съществителни, притежателни съществителни или разликата между общо и собствено съществително.

 • Показване на табло за обяви: Посветете табло за обяви, за да покажете работата на учениците. Редовно го актуализирайте с различни теми или концепции. Този непрекъснато променящ се дисплей ще поддържа средата в класната стая свежа и ангажираща.

 • Редовни прегледи: Периодично преглеждайте английския плакат с вашия клас. Задавайте въпроси, свързани с различни части от съдържанието, за да подсилите разбирането им. Тази активна ангажираност помага за затвърждаване на знанията, представени на плаката.

 • Плакат с често срещани граматични грешки: Използвайте плакат с често срещани грешки във вашата класна стая, за да подчертаете честите грешки, които учениците правят. Този плакат може да послужи като ръководство за бърза справка, за да помогне на учащите, от началното до средното училище, да идентифицират и избегнат често срещани капани в своето писане. Редовното преглеждане на този плакат може значително да подобри точността на писане на учениците.

 • Обучение от връстници: Възложете на учениците задачата да обяснят конкретна концепция, като използват шаблона за граматика като справка. Този подход на обучение на връстници не само засилва тяхното собствено разбиране, но също така насърчава съвместното учене.

Подобрете преподаването в класната стая с нашата разнообразна гама от ресурси. В допълнение към граматиката, ние предлагаме шаблони за речникови плакати за повишаване на уменията за използване на думи, гъвкави плакати с фиксирани диаграми за различни предмети и материали за изследване на конотация срещу денотация за задълбочаване на разбирането на езика. Тези ценни ресурси могат да подобрят вашите стратегии за преподаване и да ангажират ефективно вашия клас.


Как да си Направим Граматичен Плакат

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много невероятни шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия цветен пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Плаката си!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Плакат

Това е мястото, където ще включите детайли, текст, изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с плаката си, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!Честито създаване!


Често задавани въпроси за плакати с граматика

Какво представляват плакатите с правилата на английската граматика?

Плакатите с правилата на английската граматика са визуални образователни инструменти, които предоставят ясни и кратки обяснения на ключови граматични понятия. Тези плакати помагат на учениците да разберат и запомнят правилата на английската граматика, което прави ученето по-увлекателно и достъпно.

Каква е ролята на граматическия плакат в изучаването на английски език?

Граматичните плакати играят решаваща роля в изучаването на английски език, като осигуряват визуална подкрепа за граматическите правила. Те затвърждават уроците, изясняват сложни концепции и насърчават независимото учене. Граматичните плакати са ценни инструменти както за учители, така и за ученици.

Къде мога да намеря плакат с английска граматика за използване в класната стая?

В Storyboard That предлагаме набор от готови плакати и шаблони, които можете да използвате или персонализирате, за да отговарят на нуждите на вашата класна стая.

View all of our Poster Templates!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/граматика-плакати
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ