https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/инфографика-случай-проучване


Създайте Безплатна Инфографика*


Какво е инфографика за казус?

Инфографика за казус е визуално представяне на казус, който използва графики, диаграми, изображения и други визуални елементи за представяне на информация за конкретен проект или опит. Той има за цел да предостави бърз и ангажиращ преглед на ключовата информация и прозрения от казус.

Защо са важни инфографиките за казуси?

Инфографиките за казуси са важни, защото помагат за предаване на сложна информация в по-лесно смилаем и визуално привлекателен формат. Те също могат да помогнат да направите казуса по-запомнящ се и споделен, което може да бъде особено важно за маркетингови или образователни цели.

Как се използват най-добре инфографиките от казус?

Инфографиките за казуси се използват най-добре в ситуации, в които искате бързо да съобщите ключовата информация и прозрения от казус. Те могат да бъдат споделяни в социалните медии, включени в презентации или използвани на уебсайт, за да подчертаят успеха на определен проект или опит.

Какво е включено в казус?

Казусът обикновено включва задълбочен анализ на конкретен индивид, група или ситуация, с фокус върху конкретен проблем или въпрос. Целта на казуса е да предостави подробно описание на проблема, неговия контекст и потенциалните решения, често използвайки комбинация от количествени и качествени изследователски методи.

Като цяло казусът включва следните елементи:

 1. Въведение: Общ преглед на случая, включително основна информация, изследователски въпрос или изложение на проблема и целите на изследването.
 2. Преглед на литературата: Резюме на съответната литература или предишни изследвания, свързани с казуса, подчертаващи ключовите концепции и теории, които ще информират анализа.
 3. Методология: Описание на изследователските методи, използвани за събиране на данни, като интервюта, анкети, наблюдения или анализ на документи, както и критериите за подбор на извадката.
 4. Резултати: подробно представяне на констатациите, включително както количествени, така и качествени данни, и обяснение как те се отнасят към изследователския въпрос или постановката на проблема.
 5. Анализ: Тълкуване на резултатите, включително оценка на силните страни и ограниченията на изследването и всички алтернативни обяснения, които могат да обяснят констатациите.
 6. Заключение: Обобщение на основните констатации, последици за практиката или политиката и препоръки за бъдещи изследвания.
 7. Препратки: Списък на източниците, цитирани в изследването, използвайки стандартизиран стил на цитиране.

В допълнение към тези основни елементи, казусът може да включва и допълнителни раздели или приложения, като подробни описания на инструментите за събиране на данни или допълнителни таблици и фигури.


3 Съвета за Създаване на Инфографика за Казус

1 Покажете Защо

Първо, трябва да подготвите сцената, като покажете на аудиторията си защо сте провели този казус. Какво се опитвахте да научите? Какви бяха вашите хипотези? Публиката трябва да разбере общата цел на този казус, преди да им покажете резултатите.

2 Покажи Какво

След това им покажете същината на изследването. Покажете вашите тестове, население и резултати. Какво точно показват тези резултати? Какво беше изненадващо и какво се очакваше? Кои бяха някои възможни проблеми, които биха могли да повлияят на данните от вашето проучване?

3 Покажете как

И накрая, покажете на аудиторията си действените стъпки, извлечени от вашия казус. Въз основа на това, което научихте, какви са вашите ходове? Как можете да подобрите своя процес или бизнес с данните и заключенията, получени от казуса? Уверете се, че аудиторията ви е наясно какви са следващите ви стъпки.


Често Задавани Въпроси Относно Инфографиката от Казус

Как да избера коя информация да включа в инфографика за казус?

Изберете информация, която е най-подходяща за вашата целева аудитория и която най-добре илюстрира въздействието на проекта или опита, който се изучава.

Колко дълга трябва да бъде инфографиката за казус?

Инфографиката за казус трябва да е достатъчно дълга, за да комуникира ефективно ключовата информация и прозрения, но не толкова дълга, че да стане непосилна или трудна за четене. Обикновено инфографиката за казус трябва да е дълга между една и три страници.

Как трябва да представя моята инфографика за казус?

Представянето на инфографика за казус може да бъде чудесен начин за споделяне на информация във визуално привлекателен и ангажиращ формат. Ето няколко съвета, които да ви помогнат да представите ефективно инфографиката на вашето казус:

 • Започнете с ясно послание
 • Изберете прост и лесен за четене дизайн
 • Използвайте визуализации на данни
 • Бъдете кратки
 • Осигурете контекст
 • Направете го споделено
 • Практикувайте презентацията си

Вижте още шаблони за инфографики!
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/инфографика-случай-проучване
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ