Търсене
 • Търсене
 • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/инфографика-цели
Персонализирайте и Използвайте Днес!


Създайте Инфографика*

Какво е бизнес цел?

Бизнес целта е конкретна, измерима цел, която една компания си поставя за постигане в рамките на определен период от време. Бизнес целите често са свързани с мисията и визията на компанията и се използват за насочване на вземането на решения и измерване на напредъка към дългосрочни цели. Когато създавате или поддържате успешен бизнес, важно е ясно да посочите бизнес целите си. Когато всеки член на вашата организация разбира вашите бизнес цели, има пълно съответствие, тъй като всички работят за постигане на едни и същи цели.

Примери за бизнес цели

Ето някои примери за общи бизнес цели:

 1. Увеличаване на приходите: Една от най-честите бизнес цели е увеличаването на приходите. Това може да се постигне чрез увеличаване на продажбите, повишаване на цените или разширяване на нови пазари.
 2. Подобряване на удовлетвореността на клиентите: Друга важна бизнес цел е подобряването на удовлетвореността на клиентите. Това може да се постигне чрез осигуряване на по-добро обслужване на клиентите, подобряване на качеството на продукта или предлагане на по-голяма стойност за клиентите.
 3. Намалете разходите: Много организации си поставят за цел да намалят разходите, за да увеличат рентабилността. Това може да стане чрез намиране на по-ефективни начини за производство на продукти или услуги, намаляване на отпадъците или възлагане на определени функции на външни изпълнители.
 4. Увеличете пазарния дял: Друга важна цел за много фирми е да увеличат пазарния дял. Това може да стане чрез надминаване на конкурентите по отношение на продажбите, маркетинга или обслужването на клиентите.
 5. Разширяване на нови пазари: Бизнесът може да си постави за цел да се разшири на нови пазари, за да увеличи приходите и рентабилността. Това може да стане чрез въвеждане на нови географски региони или чрез разширяване в нови категории продукти или услуги.
 6. Подобряване на задържането на служителите: За да поддържат стабилна работна сила и да намалят текучеството, много организации си поставят за цел да подобрят задържането на служителите. Това може да се постигне чрез предлагане на конкурентни заплати, предоставяне на възможности за кариерно израстване и създаване на положителна работна среда.
 7. Повишаване на осведомеността за марката: Бизнесът може да си постави за цел да подобри разпознаваемостта на марката, за да привлече нови клиенти и да увеличи продажбите. Това може да стане чрез реклама, връзки с обществеността, маркетинг в социалните медии и други промоционални дейности.
 8. Увеличете маржа на печалбата: Бизнесът може да си постави за цел да увеличи маржа на печалбата, за да увеличи максимално рентабилността. Това може да се постигне чрез намаляване на разходите, увеличаване на цените или намиране на нови източници на приходи.
 9. Подобряване на оперативната ефективност: Организациите могат да си поставят цел да подобрят оперативната ефективност, за да увеличат производителността и да намалят отпадъците. Това може да се постигне чрез рационализиране на процесите, автоматизиране на задачите и внедряване на нови технологии.
 10. Увеличаване на придобиването на клиенти: И накрая, фирмите могат да си поставят за цел да увеличат придобиването на клиенти чрез привличане на нови клиенти към техните продукти или услуги. Това може да се постигне чрез целенасочени маркетингови кампании, промоции или чрез предлагане на стимули на нови клиенти.

Значението на бизнес целите?

Бизнес целите са важни, защото осигуряват посока и фокус за една компания. Те помагат за насочването на служителите към обща цел и осигуряват рамка за вземане на решения. Освен това бизнес целите помагат за измерване на напредъка и успеха и могат да се използват за идентифициране на области за подобрение.

Какво е включено в една бизнес цел?

Бизнес целта обикновено включва конкретна, измерима цел, времева рамка за постигане на целта и описание на начина, по който целта ще бъде постигната. Може също да включва специфични показатели, които ще се използват за измерване на напредъка към целта.

Как се използват бизнес целите?

Бизнес целите се използват за насочване на вземането на решения и измерване на напредъка към дългосрочни цели. Те помагат за насочването на служителите към обща цел и осигуряват рамка за приоритизиране на задачите и разпределяне на ресурси. Бизнес целите също се използват за оценка на ефективността и идентифициране на области за подобрение.


3 Съвета за Създаване на Бизнес Цели

1

Създайте Мисия

Целта на създаването на изявление за мисията на компанията е да очертае неясно общата цел на компанията. Добре е да не бъдете конкретни тук и да кажете нещо като „Нашата мисия е да създаваме най-добрите продукти и да предоставяме първокласно обслужване“.

2

Очертайте Основните Цели на Компанията

Сега е време да станем конкретни. Опишете точно какъв проблем(и) искате вашата компания да реши. Уведомете всички служители какво точно искате да постигнете с вашия продукт или услуга.

3

Нарисувайте Картина на Успеха

И накрая, нарисувайте как би изглеждал успехът на вашия бизнес. Ако вашата компания предлага конкретен вид услуга или продукт, това може да е нещо като: „След 10 години 1 на всеки 3 души ще притежава нашия продукт или ще използва нашата услуга“. Това дава на вашия екип осезаема дългосрочна цел, към която да работи.


Често Задавани Въпроси Относно Бизнес Целите

Как си поставяте ефективни бизнес цели?

Ефективните бизнес цели трябва да бъдат конкретни, измерими, постижими, подходящи и ограничени във времето (SMART). Те също така трябва да бъдат приведени в съответствие с общите изявления за мисия и визия на компанията.

Каква е разликата между бизнес цел и бизнес цел?

Бизнес целите са конкретни, измерими цели, които една компания си поставя за постигане в рамките на определен период от време. Бизнес целите са по-широки, по-общи стремежи, които една компания има за своето бъдеще.

Колко често трябва да се преразглеждат бизнес целите?

Бизнес целите трябва да се преразглеждат редовно, поне веднъж годишно, за да се гарантира, че остават уместни и в съответствие с цялостната стратегия на компанията.

Какво се случва, ако една компания не успее да постигне своите бизнес цели?

Ако една компания не успее да постигне своите бизнес цели, може да се наложи да преоцени своята стратегия и да идентифицира области за подобрение. Може също така да се наложи да коригира целите и задачите си, за да ги приведе в съответствие с възможностите и ресурсите си.

Вижте още шаблони за инфографики!
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/инфографика-цели
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ