https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/класни-конституции

Персонализирайте Шаблони за Плакати за Конституцията на Класа


Ако възлагате това на учениците си, копирайте плаката във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!Пример за Плакат за Конституция

Какво е конституция на класната стая?

Това е писмено споразумение или договор между учител и неговите ученици, който очертава споделените ценности, очаквания и отговорности в класната стая. Той служи като рамка за създаване на положителна и уважителна учебна среда и помага за установяване на чувство за общност и споделена собственост сред класа. В повечето случаи учениците са имали задачата да изготвят свои собствени конституции, за да установят правила и насоки за класната стая; конституцията може също да бъде запазена като файл с Word документ за редактиране преди окончателната версия на конституцията.

Конституцията на класната стая обикновено включва набор от правила и очаквания за поведение в класната стая, като уважение към другите, пристигане навреме, увереност, че всички са третирани справедливо и участие в дискусии. Може също да очертае последствията от неспазването на тези правила. Конституцията може да бъде създадена в малки групи или съвместно между учител и ученици, с участието на всички членове на класа.

Защо плакати с Конституцията на класа?

Те обикновено се създават от учители и деца заедно и служат като напомняне на всички по отношение на споделени ценности и ангажираност. Тези плакати могат да бъдат окачени на видно място, като например на табло за обяви или стена, така че да бъдат видими и лесни за справка през цялата учебна година. Създавайки тези плакати, учители и ученици работят заедно за установяване на позитивна и уважителна култура в класната стая, която подкрепя ученето и растежа. С празен шаблон за конституция можете да проектирате своя собствена конституция на класната стая.

Конституциите на класовете обикновено се използват при създаване на правила в началото на учебната година или в началото на нов семестър. Те служат като начин за установяване на чувство за общност и споделена отговорност сред учениците и за насърчаване на учениците да поемат собственост върху своето обучение и поведение, като оставят гласа на ученика да бъде чут. Плакатите могат да включват правила и очаквания за поведение в класната стая, като уважение към другите, пристигане навреме и участие в дискусии в класната стая. Те могат също така да очертаят последствията при неспазване на тези правила, като загуба на привилегия или изправяне пред дисциплинарни действия.

Установяването на ясни и последователни рутини, процедури и очаквания за работата и поведението на учениците е основата за създаване на среда в класа, която дава възможност на учениците и им помага да учат по най-добрия начин! Създавайки това заедно и поддържайки децата активно ангажирани, те ще придобият чувство за собственост и гордост от своето учене и от своята общност в класната стая в час по гражданско образование или другаде. Ясното обсъждане и показване на структурата на класната стая помага на децата да разберат какво се очаква и осигурява усещане за сигурност и структура. Тези цветни плакати са напълно адаптивни и могат да бъдат отпечатани, ламинирани и окачени в класна стая или публикувани цифрово в Google Презентации или нещо подобно.

Как да напишем конституция

Писането на конституция може да изглежда като трудна задача, но с внимателно планиране и внимание към детайла, това може да бъде управляем процес. Ето някои общи стъпки, които можете да следвате:

 1. Определете целта: преди да започнете да пишете, помислете за целта на конституцията. Какви са ценностите и принципите, които искате да насърчавате? Какви правила и очаквания искате да установите? Ясното разбиране на вашата цел ще ви помогне да насочите писането си.
 2. Проучване: Проучете съществуващи конституции, които са подобни на това, което се опитвате да създадете. Потърсете свои собствени идеи и език, които използвате, за да ръководите писането си.
 3. Създайте контур: Разработете и очертайте, който включва ключовите секции. Това ще ви помогне да организирате мислите си и ще гарантирате, че покривате всички необходими теми.
 4. Напишете преамбюла: Форматът на преамбюла задава тона и целта.
 5. Проект на правила/инструкции: това обхваща основната тема и правила, които конституцията ще установи.
 6. Ревизирайте и редактирайте: След като сте съставили конституцията, преработете я и я редактирайте внимателно. Уверете се, че езикът е ясен и кратък и че няма противоречия или двусмислие.

Създаване на плакати за Конституцията на класа

Обикновено процесът започва със следните стъпки:

 1. Прегледайте конституцията на вашия клас: Първата стъпка е да я прегледате, за да сте сигурни, че разбирате ясно нейното съдържание. Студентите обичат да бъдат част от тази стъпка.
 2. Определете ключовите точки: Идентифицирайте ключовите точки, правата в класната стая или правилата от конституцията, които искате да подчертаете върху плакатите. Може да искате да се съсредоточите върху най-важните правила или ценности, които искате да насърчавате в класната стая.
 3. Изберете дизайн: Изберете дизайн, който е визуално привлекателен и лесен за четене. Можете да използвате платформа като Storyboard That, за да създадете свой плакат, или можете да създадете, като използвате маркери, цветни моливи или други материали.
 4. Създайте плакатите: Използвайте избрания от вас дизайн, за да създадете плакатите, като включите ключовите точки. Уверете се, че текстът е достатъчно голям, за да се чете от разстояние, и използвайте цветове и изображения, за да направите плаката привлекателен. Целият клас трябва да подпише плаката, показвайки, че разбира важността на неговата цел.
 5. Закачете плаката: След като плакатите са готови, закачете ги на видно място, където лесно могат да се видят. Може да искате да ги окачите близо до предната част на стаята или друга зона, която е много видима.
 6. Преглеждайте редовно: Уверете се, че преглеждате конституцията редовно с вашия клас, за да им напомняте за правилата и ценностите. Може да пожелаете да се обърнете към тях по време на дискусии в клас или когато разглеждате проблеми с поведението.

Как да Направите Плакат за Конституцията на Класа

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много невероятни шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия цветен пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Плаката си!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Плакат

Това е мястото, където ще включите детайли, текст, изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с плаката си, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!


Примери за устройство на класната стая

Ето пример за структура на клас, който може да бъде адаптиран, за да отговаря на нуждите на конкретен клас:

Нашата собствена класова конституция

Ние, членовете на тази общност, се съгласяваме със следното:

 • Уважение: Ние ще се отнасяме един към друг с уважение по всяко време, използвайки мили думи и действия.
 • Отговорност: Ще поемем отговорност за нашето учене и нашето поведение, идвайки в клас подготвени и готови да участваме.
 • Безопасност: Ние ще дадем приоритет на безопасността в класната стая, като държим ръцете и краката си до себе си и спазваме всички правила в класната стая.
 • Честност: Ще бъдем честни и честни един с друг и с нашия учител, като поемаме отговорност за грешките си и се учим от тях.
 • Включване: Ще включим всички в нашата общност в класната стая, като празнуваме различията си и се подкрепяме взаимно в нашето обучение.

Подпис на учителя

Подписи на студенти

Свързани идеи и ресурси

 • Дейност с речник на конституционната конвенция : Дейността с речник на конституционната конвенция е образователно упражнение, предназначено да помогне на децата да научат ключови термини и понятия, свързани със законите на конституцията на САЩ и процеса на нейното изменение. Дейността ще запознае учениците с термини като „двукамарен“, „федерализъм“, „изменение“ и „Бил за правата“ и ще ги помоли да дефинират и дадат примери за всеки термин. Студентите могат също да бъдат помолени да обсъдят значението на тези термини в контекста на Конституционната конвенция и създаването на Конституцията на САЩ. Този тип дейност помага на учащите да изградят знания и разбиране на езика и концепциите, използвани в конституцията, и насърчава критичното мислене относно документа и неговото историческо и съвременно значение.
 • Анализиране на структурата на Конституцията : Анализирането на структурата на Конституцията се отнася до образователна дейност, предназначена да помогне за разбирането на организацията и рамката на Конституцията на САЩ. Тази дейност може да включва предоставяне на учениците на копие от Конституцията и насочване към анализ на нейните ключови компоненти, като преамбюл, членове и изменения. Студентите могат да бъдат помолени да идентифицират и обяснят целта на всеки компонент, както и как те се свързват един с друг, за да формират последователна форма на управление. Чрез този вид дейност учениците могат да развият по-задълбочено разбиране за структурата и значението на Конституцията и как тя е оформила историята и управлението на Съединените щати.
 • Големият компромис от 1787 г.: Големият компромис от 1787 г. се отнася до събитие в историята на Съединените щати, което обикновено се разглежда в уроци за изготвянето на конституцията на САЩ. Големият компромис, известен също като компромисът от Кънектикът, беше споразумение, постигнато между големите и малките щати по време на Конституционната конвенция, която създаде двукамарен законодателен орган. Той учи политическия и историческия контекст, довел до Големия компромис, и аргументите, представени както от големите, така и от малките държави. Чрез изучаване на Големия компромис от 1787 г., студентите могат да придобият по-задълбочено разбиране за конституцията на Съединените щати и правителствените сили, които са я оформили.


Честито създаване!


Често Задавани Въпроси Относно Плакатите за Конституцията на Класа

Какво е конституция на класната стая?

Това е документ, който очертава правилата, ценностите и очакванията за поведение в общността в класната стая.

Какви са примерите за класова конституция?

Ето пример за конституция на класната стая:

 • Уважавайте другите и техните вещи.
 • Бъдете мили и полезни към съучениците си.
 • Следвайте инструкциите и изпращайте задачите навреме.
 • Елате в клас подготвени и готови да учите.
 • Поемете отговорност за действията си и последствията от тях.

Как можете да създадете своя собствена конституция?

За да създадете своя собствена конституция на класната стая, съберете информация от класа относно ценностите и правилата, които те смятат за важни. Обсъдете и прецизирайте списъка и след това го формализирайте в писмен документ. Прегледайте и коригирайте, ако е необходимо, за да сте сигурни, че остава уместен и ефективен.

Защо трябва да създам класова конституция?

Създаването на конституция на класа помага да се създаде положителна и уважителна учебна среда, като предоставя ясни очаквания за поведение и насърчава отговорността и отчетността.

View all of our Poster Templates!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/класни-конституции
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ