https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/преходни-думи-плакат-пример

Персонализирайте Плакати с Преходни Думи


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!transition-words-poster-example

Плакати с преходни думи за използване в класната стая

Преходните думи играят основна роля в подобряването на съгласуваността и плавността на писането, което прави плакатите безценен инструмент за преподаване в класната стая. Тези плакати служат като визуална помощ, насочвайки децата през сложния процес на свързване на техните идеи както в изречение, така и в абзац. Особено полезна за начални учащи, които току-що започват своето пътешествие в езиковите изкуства, диаграмата с думи може да опрости използването на тези основни елементи на езика.

Освен това първите преходи и преходите за откриване са особено важни за по-младия читател. Това са стъпалата, които им помагат да разберат целта на преходните фрази при създаването на връзка между една идея към следващата, водеща ги от предишен параграф към нов. По този начин те научават изкуството да пишат по структуриран начин, като гарантират, че всеки параграф преминава безпроблемно в следващия.

Чрез интегрирането на плакат в класната стая, преподавателите предоставят на обучаемите осезаем ресурс в подкрепа на начинанията им за писане, независимо дали създават история, формулират нов параграф или структурират академични есета. Този инструмент не е само за преподаване на думи; става дума за насърчаване на разбирането на връзката между идеите и писането, как предхождащият материал и абзаци един върху друг и как добре поставените думи или фрази могат да подобрят цялостното качество на писане за читателя.

Идеи за дейности

  • Упражнение за съпоставяне: Създайте работен лист, в който вашият клас съпоставя думи (напр. „всичко взето предвид“, „разбира се“, „накратко“) с техните функции или примери за изречения, където биха били използвани по подходящ начин. Включете категории като „акцент“, „изрично съгласие“ и „контраст“.

  • Задача за сортиране: Учениците категоризират списък с думи или фрази (включително някои от 100-те преходни думи и фрази) в различни типове като „въвеждане на примери“ и „доказателство“. Това им помага да разберат къде определени преходи се вписват в структурата на параграф или есе.

  • Създайте свой собствен абзац: Децата завършват кратък абзац или есе по дадена тема, като използват определен брой преходи. Те могат да използват диаграма или плакат като препратка, за да включат думи и фрази като „противно“, „например“, „най-накрая“ или „по същия начин“.

Стъпки за създаване на плакат с думи за преход

  1. Изберете набор от думи: Съставете списък от 100 преходни думи и фрази, като се фокусирате върху разнообразието, за да включите категории като първи преходи, времеви думи и преходи за откриване. Те трябва да обхващат различни функции като изясняване, подчертаване, заключение и илюстриране на точка в изречения и абзаци.

  2. Организирайте думите по категория: Подредете думите в категории на вашия плакат. Това може да включва секции като „Въведение“ за думи, които въвеждат нова точка или абзаци, „Акцент“ за думи, които преформулират идеи и подчертават важността, „Сравнение“ или „Контраст“ за думи като „също“, „за разлика“ или „ обратното“ и „Заключение“ за думи като „накрая“, които помагат да се предостави обобщение, заключение или да се предостави окончателен анализ.

  3. Дизайн за яснота и привлекателност: Създайте диаграма с думи с ясни, четливи шрифтове и живи цветове, за да помогнете на вашия читател. Всяка категория трябва да бъде лесно различима, помагайки на децата бързо да намират думите, от които се нуждаят за писане.

  4. Включете примери: Под всяка дума или фраза дайте кратко примерно изречение, за да илюстрирате нейната употреба. Това помага да се изясни връзката между предназначението и употребата на думата за млад читател, особено за сложни или нови идеи.

  5. Добавете визуални елементи: Използвайте графики или икони, за да представите различни категории или идеи. Например, стрелка може да символизира „движение“ към следващата идея или абзац, помагайки за визуално свързване на концепцията за преходи в писмена форма.

  6. Включете обяснителни бележки: В долната част или отстрани на плаката добавете кратки бележки за значението на преходните устройства за писане на съгласувани произведения. Обяснете как те помагат при формирането на пълни изречения, свързването на една идея със следващата и подобряването на цялостния поток от есета и разкази.

Още Storyboard That ресурси и безплатни разпечатки


Как да Направите Плакат с Преходни Думи

1

Изберете Един от Предварително Създадените Шаблони

Имаме много невероятни шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия цветен пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Плаката си!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Плакат

Това е мястото, където ще включите детайли, текст, изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с плаката си, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!Честито създаване!


Често задавани въпроси за плакати с преходни думи

Какви са някои често срещани грешки, които учениците правят с преходните думи и как могат да бъдат избегнати?

Учениците често правят грешки с преходните думи, като ги използват прекомерно, използват ги неправилно или избират такива, които не отговарят на контекста. Тези грешки могат да направят писането да звучи повтарящо се, неясно или неофициално. За да избегнат тези проблеми, учениците трябва да научат конкретната функция и подходящия контекст за всяка преходна дума. Четенето на тяхната работа на глас може да помогне да се определи дали преходите са естествени и логични. Практическите упражнения, които се фокусират върху избора на правилните преходни думи, заедно с редовната обратна връзка и партньорските проверки, са ефективни за усъвършенстване на техните умения за използване.

Може ли плакат с преходни думи да бъде персонализиран за различни нива на клас?

Да, плакат с преходни думи със сигурност може да бъде персонализиран за различни нива на клас. За по-малките ученици преходните думи, които учениците от началното училище биха използвали, трябва да фигурират на плаката и могат да включват визуални помощни средства или примери в прости изречения, за да им помогнат да разберат употребата. С напредването на учениците в средното и средното училище плакатът може да се адаптира, за да включва по-сложни и разнообразни преходни думи, които са подходящи за напреднало академично писане, разказни есета и убедителни произведения. Ключът е да се приспособи сложността и разнообразието на преходните думи към владеенето и разбирането на езика на учениците, като се гарантира, че плакатът остава подходящ и ефективен инструмент за обучение на всеки образователен етап.

Кои са някои творчески дейности, които да помогнат на учениците да запомнят и използват преходните думи ефективно?

За да помогнат на учениците да запомнят и ефективно да използват преходни думи, творческите дейности могат да бъдат както ангажиращи, така и образователни. Упражненията за разказване на истории, при които учениците включват набор от преходни думи в разказ, насърчават разбирането в забавен контекст. Дейности като шаради с преходни думи или бинго превръщат обучението в интерактивна игра, правейки го по-запомнящо се. Щафетите за изграждане на изречения и игрите за сортиране на думи, при които учениците категоризират думите въз основа на тяхната функция (напр. контраст, добавяне), подобряват разбирането как тези думи се вписват в различни контексти. Освен това, карайки учениците да създават комикси, използвайки преходни думи, или водейки дневник, където пишат записи, използвайки различна преходна дума всеки ден, може да осигури както творческо изразяване, така и практическо приложение. Тези дейности не само затвърждават използването на преходни думи в писането на учениците, но и правят учебния процес по-приятен.

Присвояване на Изображения
  • 2088203 • eberhard grossgasteiger • Разрешително Free To Use / No Attribution Required / See https://www.pexels.com/license/ for what is not allowed
View all of our Poster Templates!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/преходни-думи-плакат-пример
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ