Търсене
  • Търсене
  • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/фирма-vision
Персонализирайте и Използвайте Днес!


Създайте Фирмена Визия*


Какво е фирмена визия?

Фирмената визия е изявление, което очертава бъдещите стремежи и цели на компанията. Той определя дългосрочната посока, която компанията иска да поеме и въздействието, което иска да има върху своята индустрия, клиенти и общество.

Включен във визията на компанията

Визията на компанията обикновено включва кратко изявление, което съобщава целта на компанията, ценностите и желаните резултати. Тя трябва да бъде вдъхновяваща и запомняща се, като осигурява на служителите и заинтересованите страни усещане за посока и споделено чувство за цел. Може също така да включва конкретни цели, като пазарен дял или целеви приходи, но те обикновено са вторични спрямо цялостната визия.

Защо е важно да имате фирмена визия

Фирмената визия е важна поради няколко причини:

  1. Той осигурява ясна насока за компанията и нейните служители, като насочва вземането на решения и гарантира, че всички работят за постигане на едни и същи цели.
  2. Помага за привличането и задържането на най-добрите таланти, които са съобразени с ценностите и целта на компанията.
  3. Завладяващата визия може да вдъхнови и мотивира служители, клиенти и заинтересовани страни, повишавайки лоялността и ангажираността.

Как фирмените визии се използват в бизнеса?

Фирмената визия се използва по няколко начина в бизнеса:

  1. Той ръководи стратегическото планиране и вземането на решения, като гарантира, че действията са в съответствие с дългосрочните цели на компанията.
  2. Използва се за съобщаване на целта и ценностите на компанията на служителите, клиентите и заинтересованите страни.
  3. Фирмената визия може да се използва за привличане и задържане на най-добрите таланти, изграждане на информираност за марката и разграничаване на компанията от конкурентите.

5 Стъпки за Създаване на Фирмена Визия

1

Поставяне на Цели

Поставете цели във вашата визия. какво искаш да постигнеш Искате ли да изкорените определена болест или да улесните закупуването на хардуер онлайн? Каква е общата ви цел?

2

Помислете за ценностите на компанията

Помислете за основните ценности на вашата компания. Тук ли сте, за да помогнете на хората да научат ново умение или искате да дадете възможност на потребителите да пътуват повече? Включете вашите ценности във вашата визия.

3

Използвайте Мисия

Имайте силна мисия. Понякога това може да бъде едно просто изречение, което казва на читателите кой и какъв сте.

4

Не го Усложнявай

Не навлизайте в твърде много подробности с визията на вашата компания. Бъдете кратки и сладки. Трябва да е лесно разбираемо дори от тези, които не са запознати с вашата конкретна област.

5

Установете Времева Рамка

Вече ни казахте целите си, но кога искате те да бъдат изпълнени? Дайте ни график, за да знаем кога можем да очакваме реален резултат от компанията.


Често Задавани Въпроси Относно Фирмените Визии

Колко често трябва да се актуализира визията на компанията?

Фирмената визия трябва да се преразглежда периодично, за да се гарантира, че все още е уместна и съобразена с целите и ценностите на компанията. Не е необходимо да се актуализира често, но големи промени в компанията или индустрията може да наложат преразглеждане.

Кой трябва да участва в създаването на фирмена визия?

Създаването на визия на компанията трябва да включва принос от разнообразна група заинтересовани страни, включително ръководители, служители, клиенти и акционери. Това гарантира, че визията е приобщаваща, отразява различни гледни точки и е по-вероятно да бъде възприета от всички участници.

Каква е разликата между визията на компанията и мисията?

Фирмената визия очертава дългосрочните цели и стремежи на компанията, докато мисията се фокусира върху настоящата цел и ценности на компанията. Визията е ориентирана към бъдещето и амбициозна, докато мисията е по-конкретна и специфична.

Може ли една компания да има повече от една визия?

Една компания може да има множество визии, но те трябва да се допълват и да са в съответствие с общата цел и ценности на компанията. Наличието на твърде много видения може да създаде объркване и да намали въздействието на всяко отделно виждане.

Вижте още бизнес шаблони!
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/фирма-vision
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ