Търсене
  • Търсене
  • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/articles/b/бизнес-инфографика-водачи


Инфографски Шаблони

Инфографски Шаблони

Инфографиката е най-добрият начин да се обясни сложната информация или данни по разбираем и визуален начин. Създайте безплатна инфографика днес, използвайки един от шаблоните по-горе или започнете от самото начало!

Комуникационна Инфографика

Комуникационна Инфографика

Професионалната комуникация е един от най-трудните умения на работното място за овладяване. Дали комуникирането с вашите служители, надзорници или колеги, изразяването на вашите мнения и идеи по разбираем начин е изключително трудно. Създайте безплатна инфографика, за да съобщите идеите си на работното място и да намалите грешките, свързани с неправилната комуникация днес!
Инфографика, Ориентирана към Потребителя

Инфографика, Ориентирана към Потребителя

Дизайнът, ориентиран към потребителя (UCD), е процес на разработване на продукт, основан на нуждите и желанията на потребителя. Това е практиката разработчиците на продукти да се поставят в обувките на потребителя и постоянно да се питат как ще се възползват потребителите от работата, която правя? Дизайнът, насочен към потребителя, е най-добрият начин да се уверите, че работата ви е ценна и решава проблемите, които вашите потребители имат.

Инфографика за Развитие на Продуктите

Инфографика за Развитие на Продуктите

Разработването на продукт изисква огромно количество работа в екип и междуведомствена комуникация. Обикновено всеки отдел има собствено виждане за това, какво е планът за развитие на продукта и как ще изглежда или функционира крайният продукт. За да създадете съответствие между екипите, направете безплатна инфографика за развитие на продукта, за да споделите с вас колегите си днес!

Инфографика за Дизайнерско Мислене

Инфографика за Дизайнерско Мислене

Дизайнерското мислене е процесът на сътрудничество, чрез който разработчиците на продукти и дизайнерите работят, за да разберат по-добре нуждите, целите и проблемите на своите потребители и след това да проектират продукта с тази информация. Целта на дизайнерското мислене е да се разработят иновативни решения за решаване на проблеми, които може да не са първоначално очевидни и след това да се прилагат тези решения за реални проблеми на продукта.

Инфографика на ИТ Стратегията

Инфографика на ИТ Стратегията

Често има разминаване между ИТ отделите, отколкото с всеки друг отдел. Това прекъсване може да навреди на производителността на бизнеса и не улеснява междуведомственото сътрудничество. Създаването на инфографика за ИТ екипа, за да общуват с други хора, е чудесен начин да се прекъснат комуникационните бариери и да се вдъхнови екипната работа в различни отдели.

Agile Инфографски Шаблони

Agile Инфографски Шаблони

Подвижното развитие е модерният стил на разработване на продукти, който разделя големите проекти на отделни, дискретни задачи, насочени към постигане на определена цел на продукта. Една от основните цели на гъвкавото развитие е постоянното тестване, анализиране и повторение на продукта, за да се адаптира към нуждите на крайния потребител. Създаването на инфографика за вашия гъвкав процес е най-добрият начин да приложите гъвкавостта си с екипа си.
Процес и Процедура Инфографика

Процес и Процедура Инфографика

Създаването и документирането на процеси и процедури обикновено не е любима част от тяхната работа. Този вид документация често е суха, трудно се проследява, но е необходима и за обяснение на най-добрите практики. Заплетете екипа си и превърнете вашия процес или процедура в колоритен и лесен за следване инфографика!

Докладвайте Инфографика

Докладвайте Инфографика

Почти всяка работа изисква създаването на някакъв вид доклад. Често докладът е прост, ясен и лесен за разбиране за създателя, но е труден за всички останали. Създаването на инфографика за отчетите Ви е чудесен начин да илюстрирате доклада и констатациите си пред аудиторията по лесно смилаем начин.
Инфографика от Казус

Инфографика от Казус

Казусите са задълбочени проучвания на определена тема, концепция или идея. Целта на казуса е да се анализира дадена ситуация и да се разберат всички възможни резултати и какви фактори могат да се използват за предсказване или насочване. Казусите често включват голямо количество тежки и сложни данни, което означава, че най-добрият начин да покажете заключенията си е да направите инфографика.

Финансова Инфографика

Финансова Инфографика

Опитът да се обясни сложната финансова ситуация на тези, които не са запознати с финансовите термини или концепции, не е лесна задача. Често хората могат да бъдат сплашени от сложен звуков финансов език и автоматично да го настроят. Използването на инфографика за обяснение на финансовите ситуации е чудесен начин да завладеете обикновено необвързана аудитория!

Бюджетна Инфографика

Бюджетна Инфографика

Показването на настоящи или потенциални инвеститори как сте изразходвали или планират да харчат парите си е изключително важен аспект на всеки бизнес. Може да е трудно да разбиете бюджета си по лесен за разбиране и смилаем начин, но създаването на инфографика е чудесен начин да направите това. Създайте безплатен инфографика днес и впечатли инвеститорите си!
Инфографика за Прогрес

Инфографика за Прогрес

Лентите за напредъка са чудесен начин да споделите с екипа си, че са на път да постигнат голяма цел или цел. Лентата за напредък се движи малко по малко с всяко постижение, направено от всеки член на екипа, като ги приближава до целта. Създаването на инфографика с ленти за напредък е най-добрият начин да подравните екипа си към обща цел и да улесни сътрудничеството между служителите за постигането му.

Инфографика за Обслужване на Клиенти

Инфографика за Обслужване на Клиенти

Без значение какъв е вашият продукт или услуга, почти всички предприятия имат елемент на обслужване на клиентите. Осъществяване на Вашето обслужване на клиентите като положително и запомнящо се преживяване е невероятен начин да развиете своя бизнес и пазарен дял. Създаването на инфографика за екипите за обслужване на клиенти и за обслужване на клиенти е чудесен начин да им покажете как да представят позитивен опит за обслужване на клиентите и показва ползите, които ще има за компанията.

Шаблони за Инфографика на Persona

Инфографика Персона

Потребителят или купувачът е фиктивен прототип на една от вашите подгрупи на клиента. Продуктите често имат драстично различни видове потребители или потребители, а персона е начин за категоризиране на всеки тип купувач в едно цяло. Личността на потребителя има типични мотивации, борби и цели, свързани с вашия продукт или услуга.

Инфографски Шаблони за Карта на Пътуването

Инфографика на Картата на Пътуването: Създайте Своя Собствена

Пътуващите карти са истории за взаимодействието на потребителите или клиентите с вашия продукт. Обикновено карта на пътуването включва потребителя, който има проблем, търсейки решение, което се намира във вашия продукт като решение, използвайки вашия продукт и в крайна сметка първоначалният им проблем се облекчава.

Инфографика на Потребителския Интерфейс

Инфографика на Потребителския Интерфейс

Чист и модерен потребителски интерфейс е необходим, когато се опитвате да подобрите процента на реализация на страниците. Ако новите потребители не са доволни от оформлението на страницата ви, те бързо ще напуснат и никога няма да се върнат. Създаването на инфографика на потребителския интерфейс за тестване и насочване на идеи към колегите е чудесно място за започване.
Инфографика на Потребителския Опит

Инфографика на Потребителския Опит

Създаването на опростена и ефективна UX не е лесна задача. Свързването на визуалния дизайн с дизайна на потребителския ви опит позволява на всички отдели и членове на екипа да гледат UX от същата перспектива. Инфографиката на UX илюстрира ясни стъпки в потребителския ви опит и ги описва по лесен и разбираем начин.

Технологии и ИТ Инфографика

Технологии и ИТ Инфографика

Не е необичайно някои да се почувстват интимни, когато са изправени пред сложни технически ситуации. Изглежда, че в повечето компании има голямо разминаване между техническите отдели и всеки друг отдел. Чудесен начин за преодоляване на тази празнина е създаването на техническа инфографика, която позволява на нетехнологичните членове на екипа лесно да разбират сложни технически решения.

Инфографика на Процеса на Проектиране

Инфографика на Процеса на Проектиране

Преди да въведете усилията и часовете, които действително работят за проектирането на вашия продукт, най-добре е първо да създадете визуално описание на вашия план за процес на проектиране. Създаването на инфографика, която очертава процеса на проектиране и обсъждането му с екипите ви, създава привеждане в съответствие и обединява всички отдели към една обща цел.

Шаблони за Филмова Инфографика

Видео Маркетинг Инфографика

Видео маркетингът е най-добрият начин да уловите потенциални нови потребители и да ги запознаете с продукта си. Това е забавна и завладяваща маркетингова тактика, която интригува зрителите и изобразява реалните употреби на вашия продукт. Създаването на инфографика, която или да илюстрира успеха на видео маркетинга, или да насочи идеята към инвеститор или колеги, е чудесен начин да започнете.

Пътна Карта на Продукта Инфографика

Пътна Карта на Продукта Инфографика

Пътната карта на продукта е визуално описание на процеса на разработване на продукта във времето. Той очертава какво прави вашият продукт и защо потребителите биха го купували, както и стратегии за подобряване на вашия продукт с течение на времето и запазване на конкурентоспособността на вашия пазар.

Бизнес Цели Инфографика

Бизнес Цели Инфографика

Когато създавате или поддържате успешен бизнес, е важно да посочите ясно бизнес целите си. Когато всеки член на вашата организация разбира вашите бизнес цели, тогава е налице пълно изравняване, тъй като всеки работи за постигане на същите цели.

План за Действие Инфографика

План за Действие Инфографика

План за действие е подробен и конкретен списък от действия, които са необходими за постигане на една или няколко цели. Създаването на план за действие позволява на екипа да остане фокусиран върху крайната цел. Той също така позволява лесно делегиране и разделяне на задачите, така че всеки член знае точно за какво са отговорни.

Инфографски Шаблони за Бизнес План

Инфографски Шаблони за Бизнес План

Бизнес планът е документ, който ясно очертава целите и задачите на бизнеса и ясно посочва техните стратегии за това как планират да ги постигнат. Документът може да приема много различни форми или форми, като например писмо, PowerPoint или инфографика .

Инфографика на Pitch Deck

Инфографика на Pitch Deck

Теренът е презентация, която включва кратък преглед на вашия продукт, бизнес модел, маркетингов план и възможности за инвестиции или закупуване. Целта на тестовата палуба е да привлече инвеститорите в предоставянето на средства или да убеди потребителите да купуват продукта.


*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/articles/b/бизнес-инфографика-водачи
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ