https://www.storyboardthat.com/bg/articles/b/swot-анализ-шаблони

Какво е SWOT анализ?


Swot Analysis

При вземането на стратегически решения има много фактори, които трябва да се вземат под внимание. Лесно е да бъдете претоварени от свързани обстоятелства, опции и данни. SWOT анализ, или SWOT матрица, е рамка за вземане на решения за фокусиране върху стратегически важни елементи в тази бъркотия. SWOT обозначава S trengths, W eacnesses, O pportunities, T hreats. Тези четири категории описват дали един аспект от решението е отрицателен или положителен и дали е външен или вътрешен за организацията. Цялостен SWOT анализ може да бъде гръбнакът на стабилното стратегическо планиране.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Пример
С Силни
Качества или активи в организацията, които са полезни
 • "Операции в повече от 40 страни."
 • "Разходите за разработка са под $ 50 хил."
 • "Сушените плодове и ядки са разнообразни и с високо качество."
W Слабости
Качества или задължения в организацията, които са вредни
 • "Последните припомняния повредят продажбите и капитала на марката."
 • "Актуализацията се изисква на всеки шест месеца."
 • "Пълна липса на системи за сертифициране."
О възможности
Действителни или потенциални условия, които са в полза на организацията
 • "Рационализирането на глобалната търговска мрежа ще намали разходите."
 • - Не са известни конкуренти.
 • "Най-големият пазар на стафиди, който командва .05% над средните цени на стоките."
T Заплахи
Действителни или потенциални условия, които влияят негативно на организацията
 • "По-високите минимални заплати засягат оперативните маржове."
 • "Може да бъде напълно изключена от социалните мрежи, без никаква компенсация."
 • "Перспективното местоположение е страната с най-нисък ранг на сушени плодове и ядки."

Тези четири категории могат да бъдат подредени в матрица 2х2 за по-леки контрасти. Обърнете внимание на вътрешните / външните и положителните / отрицателните връзки между всяка клетка в примера за SWOT анализ по-долу.Безплатни \ tИзтеглете безплатен дизайн мислене семинарСъздайте Анализ Swot*

Как да направите SWOT анализ

Един добър SWOT анализ започва с задаването на правилните въпроси. По-долу е представен шаблон, за да можете да започнете собствен SWOT анализ. Когато я завършите, опитайте се да си зададете следните въпроси и визуализирайте най-важния отговор на всяка от тях в съответната клетка. Чувствайте се свободни да размишлявате колкото може повече, но се опитайте да се съсредоточите върху четири или пет елемента за всеки квадрант. Също така останете конкретни и конкретни, като избягвате неясни изявления. Например:

 • Избягвайте: Имаме много опит.

 • Вместо това използвайте: Ние сме произвели и изпратили джунджурии в страната за 10 години.

 • Силни

  (Положително, Вътрешно)

  • Какви материални активи (кредит, капитал и т.н.) могат да бъдат приложени в тази ситуация?
  • Какви нематериални активи (знания, мрежи, репутация и т.н.) ще ни помогнат?
  • Какво е това за нашата организация, която ще направи този план работа?
  • В какво сме добри?
  • Как сме по-добри от конкуренцията?

  Слабости

  (Отрицателно, Вътрешно)

  • Какви са задълженията (дългове, лошо местоположение, дезорганизация и т.н.), които могат да попречат на тези усилия?
  • Какви активи липсват (опит, достъп до технологии, умения и т.н.), за да се направи това успешно?
  • Ако нещо в организацията е причинило това да се провали, какво би било това?
  • Къде трябва да се подобри организацията?
  • Как е конкуренцията по-добра?

  възможности

  (Положителен, Външен)

  • Какви пазарни условия ни помагат?
  • Какво наскоро се промени в света, за да стане това по-лесно?
  • Какви тенденции са причина за оптимизъм?
  • Кои са потенциалните съюзници?
  • Какви фактори на околната среда (регулиране, технология, търсене и т.н.) правят организацията стабилна?

  Заплахи

  (Отрицателен, Външен)

  • Кой е конкуренцията?
  • Кои са най-големите пречки по пътя?
  • Ако нещо, което понастоящем съществува извън компанията, кара това да се провали, какво би било това?
  • Ако нещо извън компанията се промени, за да предизвика неуспех, какво би могло да бъде това?
  • Какво ще направи тази идея остаряла?

  Създайте Анализ Swot*


  За повече ресурси Натиснете тук:


  Допълнителна информация

  SWOT анализът е популяризиран от Albert Humphrey през 60-те години. Тъй като, много приложения и варианти са възникнали. " Петте сили " на Майкъл Портър от конкурентната стратегия и анализа на PEST могат да помогнат да се проучат екологични фактори, които могат да съставят възможности или заплахи.

  Хайнц Уейхрич обърна реда на анализ в матрица TOWS като начин за ефективно прилагане на стратегии, анализирани от SWOT. В анализа на TOWS, SWOT елементите се свързват, за да разкрият начини, по които силните страни могат да използват възможностите и да минимизират заплахите, докато слабостите могат да бъдат идентифицирани, за да се избегнат капаните и възможностите за компенсиране на тях.

  Корените на SWOT анализа могат да бъдат проследени още от времето на изкуството на войната на Сун Дзъ, особено в неговата декларация: „Ако познавате врага и познавате себе си, вашата победа няма да остане под съмнение; ако познавате Небето и познавате Земята, можете да направите победата си пълна. ”Сун Дзъ увещава лидерите да знаят не само собствените си силни и слаби страни, но и възможности и заплахи, представени от врага, времето (небесата) и терена. (Земята).
  Ценообразуване

  Само на месец за потребител!

  /месец

  таксувани ежегодно

  Изпратете по Имейл моя Цитат
  Купи Сега!
  *(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
  Потърсете други статии в секцията Бизнес ресурси.
  Вижте Всички Бизнес Ресурси
  https://www.storyboardthat.com/bg/articles/b/swot-анализ-шаблони
  © 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
  Създадени са над 19 милиона раскадровки
  Storyboard That Family