https://www.storyboardthat.com/bg/genres/реалистична-фантастика

Реалистичната фантастика пише, че макар и изобретана, изобразява напълно реалистичен сценарий. Реалистичната измислица съдържа убедими знаци, сюжети и настройки и подчертава релевантни проблеми за съвременния читател.

Реалистичната фантастика пише, че макар и изобретана, изобразява напълно реалистичен сценарий. Реалистичната фикция съдържа вярно знаци, настройки, конфликти и резолюции. Тези истории са склонни да се случват в настоящето или в близкото минало, което улеснява читателите да се свързват с тях. Темите им очертават релевантни въпроси за модерния читател. В резултат на това, реалистичната фикция обикновено е обвързана със съвременния период от време чрез нейното създаване, диалект, технология и теми.

Реалистичната фикция има своите корени в реалистичното движение на 19 век. Преди това движение авторите очакват определена драматична дъга на тяхното писане, често принуждавайки за романтичен, нереалистичен или предсказуем резултат. Езикът се очаква да бъде литературен, с определена формалност и високо ниво на дикция. Реализмът промени литературния стил, като привлече ежедневните събития в разказа и позволи реалистични герои и сценични резултати, за сметка на драматичния ефект. Реалистичната литература също така подчерта използването на регионалния диалект и реалистичния диалог. Заедно тези промени формират основа за реалистичната фикция, която съществува днес.

Днешната реалистична фантастика обхваща широк кръг от теми. Тя съдържа вероятни герои, които действат в нашия собствен свят, често в конкретни и идентифицируеми места. Героите говорят с помощта на съвременния диалог, включително и жаргон и фрагменти от изречения, както биха направили повечето читатели. Реалистичните истории и романи обръщат внимание на теми, свързани с техните читатели; те могат да включват истории за самооткриване, наближаване на възрастта, триумфиране срещу шансовете или борба за справедливост по отношение на социален проблем с горещи бутони. Тонът на тези романи варира широко. Читателите могат да избират хумористични, пясъчни или романтични истории, например, въз основа на собствените си предпочитания. Подобни опции правят реалистичната фантастика достъпен жанр на литературата и популярна възможност за читатели от всички възрасти и произход.

Примери за реалистична фантастика

Как да използвам това?

Илюстрованите пътеводители имат лесна за разясняване информация с визуална цел, за да стимулират разбирането и задържането. Storyboard That е страстна за студентската агенция и искаме всички да бъдат разказвачи. Сборниците представляват отлична среда, за да покажат какво са научили учениците и да преподават на другите.

Студент Представя Storyboard

Използвайте тези илюстрирани ръководства като трамплин за индивидуални и класови проекти!


  • Задайте термин / лице / събитие на всеки ученик, за да завършите свой собствен сценарий
  • Създайте собствено илюстрирано ръководство за темата, която изучавате
  • Създайте илюстрирано ръководство за хората във вашия клас или училище
  • Публикувайте разкази за социалните медийни канали в клас и в училище
  • Копирайте и редактирайте тези сценарии и ги използвайте като референтни или визуални
Learn more about genres of literature in our Picture Encyclopedia of Literary Genres!
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/genres/реалистична-фантастика
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.