https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/американската-революция/хронология
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!

Общ Преглед на Дейността


Битките са там, където се печелят или губят войни. Важно е учениците да разберат какво е важно за всяка битка и къде се е състояла в по-голямата времева линия на битките на Американската революция. Учениците трябва да изберат от набор от битки (или дефиниран списък, ако е за предпочитане), за да създадат график на събитията и битките, които се случват по време на революцията . Този сценарий е предназначен да служи като холистичен разказ за сраженията, настъпили през цялата революция.

Учениците трябва да избират битки, да ги поставят в хронологичен ред и след това да обяснят следното:

  • Кой е победител / губещ в тази битка?
  • Къде се случи битката?
  • Колко жертви, ранени, заловени и т.н. са били в резултат на тази битка?
  • Как е осъществила цялостната американска революция или по-конкретно победата на Америка?

За алтернатива на графиката на графиката, нека учениците да създадат плакат за времева линия, който да се включи в презентация или разходка с галерия. Можете да добавите повече от един шаблон към тази задача, за да дадете на студентите много възможности!


Разширена дейност

Учениците могат да създадат хронологична времева линия на американските войни след революцията. Това ще послужи като свързващ график за това, което Америка е преживяла от гледна точка на войната от самото ни начало. Включете списък с войни (или определен списък), които да ги подредят, и да използват същите обобщаващи точки в гореспоменатата дейност.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Инструкции за ученици

Създайте времева линия с подробности за основните битки в Американската революция.

  1. Кликнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. Идентифицирайте важни битки и ги въведете в заглавията на всяка клетка.
  3. Опишете битките в полето за описание.
  4. Създайте илюстрация, като използвате подходящи сцени, герои и елементи.
  5. Запазете и излезте, когато сте готови.

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Timeline
Създаване на график на важни събития и хора и обяснение на тяхното значение. Уверете се, че датите са правилни и Photos for Class са исторически точни или значими.
Опитен
33 Points
Развиваща
25 Points
Начало
17 Points
Събития и Дати
Събитията, избрани за график, са важни и важни за цялостното разбиране на времевия период. Предоставените дати са верни.
Повечето събития, избрани за времевата линия, са значителни и важни за цялостното разбиране на периода от време. Повечето от предоставените дати са верни.
Някои от събитията, избрани за времевата линия, са значителни. Възможно е да липсват събития или събития, които са без значение. Твърде много дати може да са неправилни.
Обяснения / Описания
Обясненията или описанията, предвидени за всяко събитие, са точни и дават представа за значението на събитията.
Обясненията или описанията, предоставени за всяко събитие, са предимно точни и се опитват да дадат представа за значението на събитията.
Има няколко явни неточности в обясненията или описанията на събитията. Възможно е да има малко или никакво вникване в значението на събитията, или предоставената информация може да е твърде ограничена или липсва.
Английските Конвенции
Има 0-2 грешки в правописа, граматиката и механиката.
Има 3-4 грешки в правописа, граматиката и механиката.
Има 5 или повече грешки в правописа, граматиката и механиката.

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/американската-революция/хронология
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ