https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/въведение-в-правителството-социални-изследвания/какво-е-правителство

Общ Преглед на Дейността


В началото на всяко въвеждащо звено студентите първо трябва да разберат различните форми на управление, които съществуват. За тях е полезно да имат лесна справка, за която могат да погледнат по-късно, както по време на това устройство, така и на други звена за история. За тази дейност учениците ще създадат паякова карта, която определя и представя всеки тип управление . Студентите трябва да представят как се разпределя властта символично или чрез представяне на правителствени фигури.


Примерни форми на управление

 • Пряка демокрация
 • Представителна демокрация
 • монархия
 • диктатура
 • анархия
 • олигархия
 • теокрация
 • република
 • бюрокрация
 • тоталитарен

Разширена активност

Студентите трябва да представят паяковата си карта на своите връстници, като целта им е класирането на всяко правителство от най-благоприятното до най-неблагоприятното, по отношение на кои от тях биха искали да бъдат част. Студентите могат да номерират всеки табло за представителство на правителството, за да ги ръководят в представянето си.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Инструкции за ученици

Създайте паякова карта, която определя различните форми на управление.

 1. Кликнете върху "Стартиране на заданието".
 2. В полетата за заглавие посочете всеки тип правителство.
 3. В полетата за описание дайте обобщение на правителството.
 4. Създайте илюстрация, която да представя всеки тип правителство, като използвате подходящи сцени, герои и елементи.
 5. Запазете и изпратете своя история.

Референтен План на Урока

Ниво на Степен 6-8

Ниво на Трудност 2 (Подсилване / Развитие)

Вид на Възлагането Индивидуално или Групово

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/въведение-в-правителството-социални-изследвания/какво-е-правителство
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.