https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/въглероден-цикъл/процеси

Общ Преглед на Дейността


В тази дейност студентите ще разгледат по-подробно различните процеси в въглеродния цикъл. Те ще създадат паякова карта, която описва всеки процес и включва словото уравнение на всяка химична реакция . Удължете още повече учениците си, като ги помолите да включат символното уравнение за всяка реакция.


горене

Изгарянето е по-известно като изгаряне. Хората използват тази химическа реакция за генериране на електричество и захранване на превозните средства, които използваме за движение. Той отделя въглерод в атмосферата под формата на въглероден диоксид. Уравнението за тази реакция е гориво + кислород → въглероден диоксид + вода .


фотосинтеза

Това е процес, който протича в много автотрофни живи същества, като растения и водорасли. При растенията той се осъществява главно в листата, но се среща и в други зелени части на растението. Това е химическа реакция, която използва слънчевата светлина, за да направи глюкоза от вода и въглероден диоксид. Думата уравнение за фотосинтеза е вода + въглероден диоксид → глюкоза + кислород. Уравнението на символа за фотосинтеза е 6CO 2 + 6H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6O 2 .


Клетъчно дишане

Това е процес, който протича във всички живи същества. Организмите го използват за освобождаване на енергия от глюкоза. Това е химическа реакция, която вкарва въглерод в атмосферата под формата на въглероден диоксид. Думата уравнение за аеробната реакция е глюкоза + кислород → въглероден диоксид + вода. Символното уравнение за аеробно дишане е C 6 H 12 O 6 + 6O 2 → 6CO 2 + 6H 2 O (+ енергия) .


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Инструкции за ученици

Създайте паякова карта, която идентифицира и обяснява различните процеси в въглеродния цикъл.


  1. Кликнете върху "Стартиране на заданието".
  2. Идентифицирайте всеки процес от въглеродния цикъл и напишете всеки термин в полетата на заглавието.
  3. Създайте визуализация или представяне в клетката.
  4. В полетата за описание напишете кратко описание, за да помогнете да опишете процеса.
  5. В текстови текст напишете думите уравнения за всеки от процесите.

Референтен План на Урока

Ниво на Степен 6-8

Ниво на Трудност 3 (Развиване до майсторство)

Вид на Възлагането Индивидуално, Партньор или Група


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Научни Процеси
Завършете T-диаграмата, за да опишете научните процеси.
Опитен
33 Points
Развиваща
16 Points
Начало
0 Points
Описание
Всички процеси имат ясно описание, което съдържа добър научен речник.
Повечето от процесите имат ясно описание.
Някои от процесите имат ясно описание.
Уравнения
Всички процеси имат правилното уравнение на думите.
Повечето от процесите имат правилното уравнение на думите.
Някои от процесите имат правилното уравнение на думите.
Доказателство за Усилие
Работата е добре написана и внимателно обмислена.
Работата показва известни доказателства за усилия.
Работата показва малко доказателства за каквито и да било усилия.


Повече Storyboard That

Въглероден Цикъл
Присвояване на Изображения
  • Fire • hans.emtenas • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
  • Plant • www.metaphoricalplatypus.com • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
  • Respiration • Kristian Thøgersen • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/въглероден-цикъл/процеси
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.