https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/голямата-депресия/хронология

Общ Преглед на Дейността


Десетилетието на Голямата депресия и годините, предхождащи нея, бяха пълни със събития, допринесли за причината и евентуалния край на депресията. Създавайки времева линия, учениците ще могат да разбират визуално последователността на събитията, как са свързани нещата, както и политическите промени, които са дошли с нея. Те трябва да разгледат основните събития, водещи до, състояли се по време и след Великата депресия. Учителите могат да предоставят списък на събитията, които студентите да изследват, или студентите могат да изберат събитията, които считат за важни.

За алтернатива на оформлението на времевата линия, учениците да създадат плакат за времева линия, който да включат в презентация или галерия. Можете да добавите повече от един шаблон към тази задача, за да дадете на учениците много опции и съответно да актуализирате инструкциите.


Разширена дейност

Накарайте учениците да създадат график на основните събития, водещи до рецесията през 2008 г. Учениците могат да започнат във всяка точка от десетилетието (това може да бъде и ръководено от учителя) и да завършат с рецесията. Това отново ще предостави сравнителен анализ с случилото се през 30-те години в Америка, по време на Голямата депресия.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Учебни инструкции

Създайте времева линия, която илюстрира основните събития от Голямата депресия.

  1. Кликнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. Добавете допълнителни клетки, ако е необходимо.
  3. В заглавието на всяка клетка отбележете основните събития във възхода и падението на Голямата депресия.
  4. Във всяко поле за описание опишете събитието.
  5. Създайте илюстрация, като използвате подходящи сцени, символи и елементи.
  6. Запазете и изпратете своята сценария.

Референтен План на Урока

Ниво на Степен 9-12

Ниво на Трудност 2 (Подсилване / Развитие)

Вид на Възлагането Индивидуално или Групово

Вид Дейност: Срокове


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Timeline
Създаване на график на важни събития и хора и обяснение на тяхното значение. Уверете се, че датите са правилни и Photos for Class са исторически точни или значими.
Опитен
33 Points
Развиваща
25 Points
Начало
17 Points
Събития и Дати
Събитията, избрани за график, са важни и важни за цялостното разбиране на времевия период. Предоставените дати са верни.
Повечето събития, избрани за времевата линия, са значителни и важни за цялостното разбиране на периода от време. Повечето от предоставените дати са верни.
Някои от събитията, избрани за времевата линия, са значителни. Възможно е да липсват събития или събития, които са без значение. Твърде много дати може да са неправилни.
Обяснения / Описания
Обясненията или описанията, предвидени за всяко събитие, са точни и дават представа за значението на събитията.
Обясненията или описанията, предоставени за всяко събитие, са предимно точни и се опитват да дадат представа за значението на събитията.
Има няколко явни неточности в обясненията или описанията на събитията. Възможно е да има малко или никакво вникване в значението на събитията, или предоставената информация може да е твърде ограничена или липсва.
Английските Конвенции
Има 0-2 грешки в правописа, граматиката и механиката.
Има 3-4 грешки в правописа, граматиката и механиката.
Има 5 или повече грешки в правописа, граматиката и механиката.


Повече Storyboard That

Голямата Депресия
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/голямата-депресия/хронология
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.