https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/декларацията-за-независимост/5-ws

Общ Преглед на Дейността


В тази дейност учениците ще използват карта на паяците, за да детайлизират основните компоненти на Декларацията за независимост . Чрез детайлизиране на 5 Ws , учениците ще могат да идентифицират и обяснят кой го е написал, защо, къде и кога е написано, и какво казваше документът. Картата на паяка ще позволи на учениците да придобият цялостна перспектива на самия документ, почти като обобщение на Декларацията за независимост . Учениците трябва да могат да свързват и основните тематични идеи на революцията, правата и свободите.

Учениците ще отговорят на следните въпроси в картата на паяка:

  • Кой е написал Декларацията за независимост ?
  • КАКЪВ Е Декларацията за независимост ?
  • КЪДЕ е написана Декларацията за независимост ?
  • КОГА е написана Декларацията за независимост ?
  • ЗАЩО е написана Декларацията за независимост ?

Разширена дейност

Накарайте учениците да анализират и изработят карта на паяците в декларациите на Франция за правата на човека от 1789 г. И двете декларации идват в рамките на десетилетия един на друг, тъй като френската революция и идеи са силно повлияни от Америка. Накарайте учениците да идентифицират прилики и различия.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Инструкции за ученици

Създайте 5W анализ на Декларацията за независимост: кой, какво, кога, къде и защо.

  1. Кликнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. В полето за заглавие за всяка клетка въведете Кой, Какво, Кога, Къде и Защо.
  3. В описанията отговорете на въпроса.
  4. Създайте изображение за всяка клетка с подходящи сцени, герои и елементи.
  5. Запазете и излезте, когато сте готови.

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/декларацията-за-независимост/5-ws
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.

StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ