×

Let us know what date & time you prefer?

https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/държавни-проекти/времева-линия

Общ Преглед на Дейността


Всяка държава има богата история, която определя как е позната днес. В тази дейност студентите ще изследват историята на дадена държава и ще я илюстрират с помощта на времева схема. Държавата може да бъде избрана от ученика или назначена от учителя. Студентите трябва да помислят какво прави едно събитие наистина достойно за включване във времевата линия и да могат да включват подробности в своята времева линия.

За алтернатива на оформлението на времевата линия, накарайте учениците да създадат плакат за времева линия, който да се включи в презентация или разходка в галерията. Можете да добавите повече от един шаблон към тази задача, за да дадете на учениците много опции и да актуализирате инструкциите съответно.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Краен срок:

Цел: Създаване на 4-6 клетъчна хронология на важни събития в историята на държавата.

Инструкции за ученици

  1. Използвайте предоставения празен шаблон или добавете клетки към собствения си шаблон, ако е необходимо.
  2. Напишете името на държавата в горното заглавие.
  3. В полето за заглавие посочете всяко от събитията в последователен ред и добавете правилни дати.
  4. Опишете събитията в полетата за описание.
  5. Създайте изображение във всяка клетка, което изобразява събитията, като използвате подходящи сцени, герои и елементи.
  6. Спестявайте често!

Изисквания:

Референтен План на Урока

Ниво на Степен 4-5

Ниво на Трудност 2 (Подсилване / Развитие)

Вид на Възлагането Индивидуален

Вид Дейност: Срокове


Повече Storyboard That

Държавни Проекти
Присвояване на Изображения
  • 3428279 • Zichuan Han • Разрешително Free To Use / No Attribution Required / See https://www.pexels.com/license/ for what is not allowed
  • 67699 • WikiImages • Разрешително Free for Most Commercial Use / No Attribution Required / See https://pixabay.com/service/license/ for what is not allowed
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/държавни-проекти/времева-линия
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.