https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/защото-не-мога-да-спра-за-смърт-от-емили-дикинсън/тема

Общ Преглед на Дейността


Теми, символи и мотиви оживяват, когато използвате разкадровка. В тази дейност учениците ще идентифицират теми и символи от стихотворението и ще подкрепят избора си с подробности от текста.

Като дейност в класната стая, учениците могат да проследят богатата тематична и символична писменост, използвана от Дикинсън в поезията си. В горния пример на таблото, създателят е фокусиран върху темата „Смъртност срещу безсмъртие“ в поемата.


Смъртност срещу безсмъртие

Всяка линия на поемата съдържа аспекти както на живота, така и на смъртта. Заради повторението на тези идеи чрез избор на дума, тон и отношение, е ясно, че това е основната тема на поемата.

Доказателствата за смъртността и безсмъртието се виждат в цялата поема. Цялата гледна точка на смъртта и споменаването на „Безсмъртие“ в първата строфа водят до идеята, че тя вярва в задгробния живот. Животът след смъртта е нещо като безсмъртие, макар и не в смисъл, който мнозина биха желали. В последната строфа тя използва думата „Вечност“, за да опише какво току-що е разбрала. Тя остава спокоен и има тежък тон, когато си спомня за пътуването, което е взела, след като осъзнава, че тя всъщност е починала.Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Учебни инструкции

Създайте разкадровка, която идентифицира повтарящи се теми в "Защото не можах да спра за смърт". Илюстрирайте случаи на всяка тема и напишете кратко описание под всяка клетка.


  1. Кликнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. Идентифицирайте темата (ите) от "Защото не можех да спра за смърт", която искате да включите и замените с текста "Тема 1".
  3. Създайте изображение за примера, който представлява тази тема.
  4. Напишете описание на всеки от примерите.
  5. Запазете и изпратете заданието. Уверете се, че използвате падащото меню, за да го запазите под заглавието на заданието.

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/защото-не-мога-да-спра-за-смърт-от-емили-дикинсън/тема
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.