https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/комунизма-и-руската-революция/нарасне-на-комунизъм-в-китай

Общ Преглед на Дейността


Историята на развитието на комунизма в Китай е сложна. Той включваше вътрешна борба и международен конфликт. Създаването на хронология на тези събития ще помогне на учениците да разберат защо комунизмът първоначално е бил толкова привлекателен за много китайски граждани.

Студентите ще създадат график за разказване на развитието на комунизма в Китай през 20-ти век. Времевата линия трябва да включва 8-10 клетки и трябва да включва:

 • Ролята на Сун Исиян, Мао Зе Донг и Джианг Джиеши
 • Ролята, която и Първата и Втората световна война изиграха за създаването на обстоятелства за политическа промяна в Китай
 • Напрежението между националистите и комунистите
 • Дългият март
 • Големият скок напред
 • Културната революция
 • Вредата и ползите от прилагането на Мао от комунизма

За алтернатива на оформлението на времевата линия, учениците да създадат плакат за времева линия, който да включат в презентация или галерия. Можете да добавите повече от един шаблон към това задание, за да дадете на учениците много възможности и съответно да коригирате инструкциите.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Учебни инструкции

Създайте времева линия, която илюстрира основните събития на китайския комунизъм.

 1. Използвайте шаблона, предоставен от вашия учител
 2. В заглавието на всяка клетка, отбележете основните събития в възхода на комунизма
 3. Във всяко поле за описание опишете събитието
 4. Създайте илюстрация, като използвате подходящи сцени, символи и елементи
 5. Запазете и изпратете своята сценария

Референтен План на Урока

Ниво на Степен 9-12

Ниво на Трудност 2 (Подсилване / Развитие)

Вид на Възлагането Индивидуално или Групово

Вид Дейност: Срокове


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Timeline
Създаване на график на важни събития и хора и обяснение на тяхното значение. Уверете се, че датите са правилни и Photos for Class са исторически точни или значими.
Опитен
33 Points
Развиваща
25 Points
Начало
17 Points
Събития и Дати
Събитията, избрани за график, са важни и важни за цялостното разбиране на времевия период. Предоставените дати са верни.
Повечето събития, избрани за времевата линия, са значителни и важни за цялостното разбиране на периода от време. Повечето от предоставените дати са верни.
Някои от събитията, избрани за времевата линия, са значителни. Възможно е да липсват събития или събития, които са без значение. Твърде много дати може да са неправилни.
Обяснения / Описания
Обясненията или описанията, предвидени за всяко събитие, са точни и дават представа за значението на събитията.
Обясненията или описанията, предоставени за всяко събитие, са предимно точни и се опитват да дадат представа за значението на събитията.
Има няколко явни неточности в обясненията или описанията на събитията. Възможно е да има малко или никакво вникване в значението на събитията, или предоставената информация може да е твърде ограничена или липсва.
Английските Конвенции
Има 0-2 грешки в правописа, граматиката и механиката.
Има 3-4 грешки в правописа, граматиката и механиката.
Има 5 или повече грешки в правописа, граматиката и механиката.

Присвояване на Изображения
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/комунизма-и-руската-революция/нарасне-на-комунизъм-в-китай
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.