https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/най-щастливото-време-на-всички-от-люсил-клифтън/тема

Общ Преглед на Дейността


Темите, символите и мотивите оживяват, когато използвате сценария за сценарии! В тази дейност студентите ще идентифицират конкретна тема от кратката история "Най-хубавото време на всички" и ще подкрепят избора си с подробности от текста. В този пример темата "Най-щастливото време на всички" е късмет . С помощта на карта на паяк и клетки с описателни полета студентите показват сцени от историята, които илюстрират "късмет" или "щастие".


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Учебни инструкции

Създайте сценарий, който идентифицира повтарящи се теми в „Най-щастливото време на всички“. Илюстрирайте случаи на всяка тема и напишете кратко описание под всяка клетка.


  1. Кликнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. Идентифицирайте темата (ите) от "Най-щастливото време на всички".
  3. Създайте изображение за три примера от историята, които представляват тази тема.
  4. Напишете описание на всеки от примерите.

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Теми
Създайте разказвач, който идентифицира темите в историята. Илюстрирайте примери за всяка тема и напишете кратко описание под всяка клетка.
Опитен Развиваща Начало
Идентифициране на Темата
Всички теми са правилно идентифицирани и описани.
Някои теми са правилно идентифицирани.
Няма теми, които да са правилно идентифицирани.
Примери на Тема (и)
Всички примери поддържат идентифицираната тема (теми).
Повечето примери отговарят на определената (ите) тема (и).
Повечето примери не отговарят на темата или темите.
Илюстрирайте Темата
Изображенията ясно показват връзка с темата или темите.
Някои изображения помагат да се покаже темата.
Изображенията не помагат в разбирането на темата.

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/най-щастливото-време-на-всички-от-люсил-клифтън/тема
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.

StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ