https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/поклонници-и-окръг-плимут/времева-линия

Общ Преглед на Дейността


Историята на това как пилигримите са дошли в Новия свят и как са създали колония Плимут е богата част от миналото на нашата нация. В тази дейност студентите ще изследват историята на поклонниците и Плимут и ще създадат хронология на хронологичните събития . Студентите трябва да помислят какво прави едно събитие наистина достойно за включване и да могат да включват подробности в своя график. Те трябва да имат за цел да включват поне четири събития.

За алтернатива на оформлението на времевата линия, накарайте учениците да създадат плакат за времева линия, който да се включи в презентация или разходка в галерията. Можете да добавите повече от един шаблон към тази задача, за да дадете на учениците много опции и да актуализирате инструкциите съответно.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Краен срок:

Цел: Студентите ще създадат хронология, в която ще бъдат записани най-малко 4 важни събития, свързани с поклонниците и колонията Плимут.

Инструкции за ученици:

  1. Използвайте предоставения празен шаблон или добавете клетки към собствения си шаблон, ако е необходимо.
  2. В полето за заглавие посочете всяко от събитията в последователен ред и добавете правилни дати.
  3. Опишете събитията в полетата за описание.
  4. Създайте изображение във всяка клетка, което изобразява събитията, като използвате подходящи сцени, герои и елементи.

Референтен План на Урока

Ниво на Степен 3-6

Ниво на Трудност 3 (Развиване до майсторство)

Вид на Възлагането Индивидуално или Партньор

Вид Дейност: Срокове

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/поклонници-и-окръг-плимут/времева-линия
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.