https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/преподаване-на-атомите/какво-са-изотопи

Общ Преглед на Дейността


Въпреки че Джон Далтън постулира, че всички атоми на даден елемент са идентични, учените сега знаят, че в природата съществуват изотопи или различни версии на всеки елемент. Моделът Frayer е перфектен инструмент за задълбочаване на разбирането на изотопите. В тази дейност учениците ще определят какво изотопи са, илюстрират важни характеристики и осигуряват примери, така и сред примери.

Изотопите са атоми на елемент, които се различават по своя брой неутрони. Тъй като идентичността на един атом се определя от неговия атомен номер, стига атомите да имат еднакъв брой протони, атомите са един и същ елемент. Точно както ябълките могат да бъдат с различни размери, атомите също могат да бъдат тежки или леки, дори когато са един и същ елемент. Борът например се среща в природата като атоми с относителна маса от 10 аму (5 протона и 5 неутрона) или 11 аму (5 протона и 6 неутрона). В проба от бор около 20% от атомите ще имат маса 10 аму, а 80% ще имат маса 11 аму.

Разширена активност

Накарайте учениците да създадат разказвателна дъска или времева линия, която илюстрира откриването на определени изотопи за избран елемент. Студентите трябва да включват включените учени и процеса, чрез който е открит всеки изотоп. Това разширение е перфектен начин студентите да разберат по-нататък как непрекъснатите научни изследвания непрекъснато се развиват неща, които вече знаем.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Инструкции за ученици

Създайте модел на фрайер, който дефинира и илюстрира какви са изотопите (а не са!).

  1. Кликнете върху "Стартиране на заданието".
  2. Във всяка клетка идентифицирайте и опишете дефиницията, характеристиките, примерите и непримерите.
  3. Създайте илюстрация за всеки, използвайки подходящи сцени, герои и елементи. Можете да намерите модела на атома в „Наука“.
  4. Запазете и изпратете своя история.

Референтен План на Урока

Ниво на Степен 9-12

Ниво на Трудност 3 (Развиване до майсторство)

Вид на Възлагането Индивидуално или Партньор

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/преподаване-на-атомите/какво-са-изотопи
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.