https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/съединения-и-смеси/сравни-контраст
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!

Общ Преглед на Дейността


Важно е учениците да разберат разликите между елементи, съединения и смеси и да дадат примери за това къде се появяват в реалния живот. Това позволява на учениците да различават по-добре моделите и нещата, които съставляват всичко около нас! В тази дейност студентите ще създадат модел за представяне на елемент, съединение и смес и след това ще предоставят примери за всеки, използвайки изображение от Photos for Class или създавайки илюстрация.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Инструкции за ученици

Сравнете различните състави на елементи, съединения и смеси в табло, като създадете диаграма на частиците. Намерете два примера за всеки.

 1. Кликнете върху "Стартиране на заданието".
 2. Етикетирайте първата колона като диаграма на частиците , втората като пример 1 , а третата като пример 2 .
 3. Етикетирайте редовете като елемент , съединение и смес .
 4. Използвайте елемента с топка и пръчка под Science> Symbols, за да създадете диаграма на частиците за всеки тип вещество в първата колона.
 5. Напишете описание на всеки отдолу.
 6. Намерете примери за всеки тип вещество и напишете имената в полетата за описание под клетките за колоните Пример 1 и Пример 2.
 7. Използвайте лентата за търсене, за да използвате Photos for Class да намерите изображения от примерите.
 8. Запазете и изпратете заданието.

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Елементи, Съединения и Смеси
Напишете описание, начертайте диаграма на частиците и дайте два примера за елементи, съединения и смеси.
Опитен
25 Points
Развиваща
13 Points
Начало
0 Points
Примери за Типа Вещество
Има два правилни примера всеки от елементите, съединенията и смесите.
Има поне един правилен пример всеки от елемент, съединение и смес.
Два или по-малко от шестте примера на елементи, съединения и смеси са правилни.
Диаграма на Частиците
Има диаграма на частиците, която правилно представлява елемент, съединение и смес.
Има поне две изображения, които правилно представят типовете вещества.
Само една диаграма на частици правилно представя типовете вещества.
Описание
Всеки тип вещество (елемент, съединение или смес) има ясно описание, което съдържа добър научен речник.
Най-малко два от трите вида вещества (елемент, съединение или смес) имат ясно описание.
Поне един от трите вида вещества (елемент, съединение или смес) има ясно описание.
Доказателство за Усилие
Работата е добре написана и внимателно обмислена.
Работата показва известни доказателства за усилие.
Работата показва малко доказателства за усилия.

Присвояване на Изображения
 • oxygen • rick • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Rings • Elsie esq. • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Rust • AMagill • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Sea • rrrtem • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • skies • Martin_Duggan • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • water drops • technicolor76 • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/съединения-и-смеси/сравни-контраст
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ