https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/управление-и-разрешаване-на-конфликти


Планове за Учебни Планове за Разрешаване на Конфликти


Конфликтът е част от междуличностните отношения и за съжаление е неизбежен. Може да мислим за словесна битка с някой, когото ни интересува като конфликт. Въпреки че това е вярно, конфликтът се наблюдава и в други аспекти на живота, освен във взаимодействията с нашата среда и самите нас. Обикновено се изживява всеки ден, макар и минимално, така че може да остане незабелязано, докато има нещо по-голямо. За да бъдат успешен човек в днешното общество, учениците трябва да могат да реагират ефективно на конфликтите.

Студентски дейности за Управление и Разрешаване на КонфликтиПреподаване на учителя за разрешаване на конфликти

Разрешаването на конфликти е наложително умение за развитие на хората, за да се справят с реалността. Конфликтът се преживява по различни начини и може да произтича от различни фактори. Например, почистването на снега от колата преди работа или подготвянето на къщата за наводнение са примери за конфликт с природата. Възрастен човек, който се бори с най-новия телефон, е конфликт с технологиите. Конфликтът с външни фактори е често срещан и лесно разпознаваем, но не всички конфликти са външни. Съмнението в себе си преди интервю не е междуличностно - това е вътрешно лично. Вътреличностният конфликт може да мотивира някого да поема рискове или да възпрепятства потенциала на човек.

Не всички конфликти са отрицателни. Ако никога не е имало конфликт, щеше ли да има напредък? Ако всички приехме социалните норми, как можеше нещо да се промени? Затова трябва да имаме конфликт. Конфликтът е положителен, когато се управлява правилно. Отрицателната реакция на конфликт може да изтласка всяка от двете страни по-далеч или да доведе до нежелан резултат. За да продължим напред, трябва да се справим с конфликта по подходящ начин, иначе ще постигнем повече загуби. Дейностите в този урок имат за цел да предоставят на учениците примери за конфликти и инструменти за практикуване на техните отговори.


Основни въпроси за управление и разрешаване на конфликти

  1. Какво е конфликт?
  2. Как да разрешим конфликта?
  3. Как конфликтът може да бъде положителен?

Допълнителни идеи за дейност от управление и разрешаване на конфликти

  1. Поправете резултата - създайте триклетъчна табла с отрицателен резултат от конфликт и помолете учениците да копират и променят историята с успешно разрешаване на конфликта.
  2. Перспектива - създайте табло, където някой е изграден с други стресори, което прави конфликта по-труден за разрешаване, това може да изгради по-голямо разбиране за гледане на хората като на личност.
  3. Ротационни станции - Накарайте учениците да измислят свои собствени конфликти без разрешаване. След това учениците трябва да ги изпращат или да превключват компютри един с друг, за да могат да завършат своите истории.
Не забравяйте да проверите всички наши ресурси на страницата за здраве и уелнес!
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/управление-и-разрешаване-на-конфликти
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.