https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/управление-и-разрешаване-на-конфликти/видове-от-конфликтите

Общ Преглед на Дейността


Конфликтът е, когато човек или група изпитва съпротива във връзка с желания резултат. Визуализирането на различни сценарии за конфликти, които въздействат върху един човек, може да бъде ефективен начин за учене. Студентите може да са запознати с тези понятия от литературния си клас, но не са наясно, че те се простират до реалния живот! Като уводна дейност, учениците да създадат паякова карта, която дефинира и илюстрира всеки тип конфликт, с който някой може да се сблъска. Можете да им предоставите списъка по-долу или да ги накажете да ги идентифицират самостоятелно.


Определения и типове конфликти

Личност срещу себе си (междуличностно)

Индивидът води вътрешна борба.


Лице срещу лице (интраперсонално)

Индивид или група са изправени срещу опозиция или съпротива от друг човек или група или хора.


Лице срещу общество (социален конфликт)

Индивид или група са изправени срещу противопоставяне на традициите, културните норми или закони.


Лице срещу природата

Индивид или група са изправени срещу противопоставяне на силите на природата.


Лице срещу технология

Индивидуална или групова устойчивост на лицето от технологията.


Конфликт на интереси

Действията или намеренията на един индивидуален конфликт с планираните резултати от връзката.Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Инструкции за ученици

Създайте табло, описващо и илюстриращо всеки тип конфликт.

  1. Кликнете върху "Стартиране на заданието".
  2. Определете типа конфликт във всяко поле за заглавия.
  3. Опишете значението на клетката и обяснете как тя съответства на заглавието.
  4. Създайте картина на всеки конфликт в клетката, като използвате комбинация от подходящи сцени, герои и елементи.
  5. Запазете и изпратете заданието.

Референтен План на Урока

Ниво на Степен 6-12

Ниво на Трудност 1 (Въвеждане / усилване)

Вид на Възлагането Индивидуален

Вид Дейност: Визуални Табла за Речници


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Types of Conflict
Students will create a spider map storyboard which visualizes the various types of conflicts someone could experience.
Proficient Emerging Beginning
Conflict
The cell used exemplary school-appropriate scenes, characters, and text to convey someone experiencing each type of conflict. The conflict type is clear to the viewer. The cell does not need a description to convey the conflict message.
The cell used adequate school-appropriate scenes, characters, and text to convey someone experiencing each type of conflict. The conflict type is clear to the viewer.
The cell used inappropriate scenes, characters, and text to convey someone experiencing each type of conflict. The conflict type is unclear to the viewer. The description is needed to reinforce understanding.
Description
The description and title effectively explain the correct conflict provided in the cell. The description also defines the conflict in the student's own words.
The description and title explain the correct conflict provided in the cell. The description does not define the conflict in the student's own words.
There is a missing title and description or description does not match the image created in the cell.
Structure and Grammar
Six cells were used in the story, including titles and descriptions. There are few to no grammar or spelling mistakes.
Six cells were used in the story, including titles and descriptions. There are some grammar or spelling mistakes, but understanding of content is clear.
There are too many grammar or spelling mistakes, creating an unclear understanding of content.

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/управление-и-разрешаване-на-конфликти/видове-от-конфликтите
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.