https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/федерализъм-еволюцията-на-демократична-република/конституционна-конвенция

Общ Преглед на Дейността


Съществуват няколко различни проблема по Устава на Конфедерацията, а решенията на тези проблеми бяха представени и обсъдени по време на Конституционната конвенция. Създавайки паяк диаграма, учениците ще могат да визуализират и обобщават тези въпроси и техните резултати.

В тази дейност студентите ще обобщят и обяснят няколкото проблеми, които съществуват в Устава на Конфедерацията, както и как са се разделили разделенията при намирането на решение. Учениците ще могат да обяснят и анализират проблемите на слабото федерално правителство и как ранните политици се стремят да ги коригират и да запазят новата нация.

Някои предложени теми включват

 • Раздели на Конвенцията
 • Промяна на членовете
 • Структура на правителството
 • Планът на Вирджиния
 • Планът от Ню Джърси
 • Големият компромис


Разширена дейност

Накарайте учениците да създадат карта на паяка или карта на героите за фигури, които са участвали в Конституционната конвенция. Учениците трябва да разберат кои са те, техните идеи и къде стоят темите за статута на федералното правителство. Учениците също така можеха да уточнят своите убеждения за държавните правителства.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Учебни инструкции

Създаване на сценарий, който описва и илюстрира различните дебати по време и компромиси, произтичащи от Конституционната конвенция.

 1. Кликнете върху „Стартиране на заданието“.
 2. В заглавните полета въведете проблема или компромиса.
 3. В описанията обобщете въпроса или компромиса и резултата.
 4. Създайте илюстрация, като използвате подходящи сцени, елементи и символи.
 5. Запазете и изпратете своята сценария.

Референтен План на Урока

Ниво на Степен 9-12

Ниво на Трудност 2 (Подсилване / Развитие)

Вид на Възлагането Индивидуално или Групово

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/федерализъм-еволюцията-на-демократична-република/конституционна-конвенция
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.