https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/цезар-от-уилям-шекспир/сравняват-и-съпоставят
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!

Общ Преглед на Дейността


В тази дейност учениците ще сравняват и сравняват два героя в „Трагедията на Юлий Цезар“ . Учениците ще използват текста, за да съставят списък с мотивации, черти и вярвания за всеки герой. С T-диаграма или диаграма на Venn учениците ще опишат и илюстрират приликите и разликите между двата героя по свой избор, като се съсредоточат върху вярванията, действията, мотивациите и чертите на всеки герой. Тази дейност може да се извърши след попълване на карта с символи, за да се даде начална точка за изследване на знаците. Той може също да бъде перфектен начин за събиране на доказателства и примери за есе или хартия.

Като разширена дейност, учениците да изследват историческите колеги на герои като Цезар или Марк Антоний и да ги сравнят и сравняват как героят е изобразен в пиесата с това как всъщност са били в реалния живот.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Инструкции за ученици

Създайте разкадровка, идентифицираща приликите и разликите между два героя в Трагедията на Юлий Цезар.


  1. Кликнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. Маркирайте заглавката на всяка колона със знаците по ваш избор.
  3. Във всяка заглавка на клетка въведете „Убеждения“, „Черти“, „Власт“, „Мотивация“ или всеки друг аспект, който сравнявате.
  4. Опишете аспектите за всеки герой. Ако са подобни, не се колебайте да плъзнете текстова форма надолу, за да покриете и двете колони.
  5. Илюстрирайте всеки пример с подходящи сцени, герои и предмети.
  6. Запазете и излезте, когато сте готови.

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Сравняват и Съпоставят
Създайте сценарий, който сравнява приликите и разликите между две неща.
Опитен Нововъзникващи Начало
Сравнителен Анализ
Текстът и изображенията включват ясно обяснение на приликите и/или разликите между категориите или темите. Тези сравнения надхвърлят повърхностните елементи и показват силно разбиране.
Текстът и изображенията включват обяснение на приликите и/или разликите между категориите или темите, но обяснението може да не е ясно или да показва само повърхностно разбиране в някои квадратчета.
Текстът и изображенията може да не включват обяснение на прилики и/или разлики или могат да правят само повърхностни или неточни сравнения.
Изображение и Усилие на Сценария
Ученикът ясно показва усилия да предаде обстановката, героите и конкретната сцена от книгата. Сцената е ясно разпознаваема въз основа на графичното изображение.
Ученикът се опитва да предаде обстановката, героите и конкретна сцена чрез използване на графики, но изображението може да е объркващо, неподредено или да няма подробности.
Ученикът не предава ясно обстановката, героите и сцената.
Правопис и Граматика
Ученикът използва примерен правопис и граматика. Няма никакви грешки.
Ученикът прави една или две дребни грешки в правописа и граматиката.
Ученикът прави множество грешки в правописа и граматиката.

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/цезар-от-уилям-шекспир/сравняват-и-съпоставят
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ