https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/hinduisum/почивни-дни
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!

Общ Преглед на Дейността


Празниците са изключително важни в религията и подчертават истории, сезони или други важни аспекти на религията. В тази дейност учениците ще създадат карта на паяк, открояваща основните празници, отбелязвани от индусите . Те трябва да опишат значението на всеки празник и да създадат илюстрация, за да обобщят какво представлява и как се практикува.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Краен срок:

Цел: Създайте карта на паяк, фокусирайки се върху 3-5 различни големи празника в индуизма.

Инструкции за ученици:

  1. Щракнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. Определете поне три големи индуски празника и напишете името им в заглавното поле.
  3. За всяка клетка напишете 1-3 описания на изречения за всеки празник, обяснявайки значението му.
  4. Създайте илюстрация, която представя всеки празник, като използвате подходящи сцени, знаци, символи или предмети.
  5. Спестявайте често.

Изисквания: Минимум 3 клетки, показващи различни големи празници, празнувани от индусите. Подходящи сцени за онагледяване на всяка клетка. 1-3 изречение описание за всяка клетка, демонстриращо вашето разбиране.

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Религиозни Празници
Създайте сценарий, който идентифицира важни празници за конкретна религия. Илюстрирайте всеки празник и напишете кратко описание, което обяснява значението му.
Опитен Нововъзникващи Начало Нуждае се от Подобрение
Идентификация на Празник
Всички празници са правилно идентифицирани и са значими за религията.
Повечето празници са идентифицирани правилно.
Повечето значими празници липсват, не са пълни или са неправилни.
Няма празници, идентифицирани правилно.
Описания
Описанията точно обясняват празника и подчертават неговото значение.
Описанията са предимно точни и обясняват значението на празниците.
Описанията съдържат неточности в обясненията си или не подчертават значението на празниците.
Описанията липсват или са твърде малко, за да се оцени.
Илюстрации
Илюстрациите включват подходящи сцени, герои и предмети, които точно представят празника и отразяват времето, усилията, мисълта и грижата.
Илюстрациите са предимно точни и отразяват времето и усилията.
Илюстрациите са донякъде неточни и показват минимални усилия, време и грижа.
Илюстрациите са неточни или неподходящи и им липсват твърде много елементи или са твърде малко, за да бъдат отбелязани.
Английски Конвенции
Няма грешки в правописа, граматиката или механиката в сценария. Всички писмени части отразяват внимателна корекция.
Има няколко грешки в правописа, граматиката и механиката в сценария. Всички писмени части показват точност и известна корекция.
Има няколко грешки в правописа, граматиката и механиката в сценария. Повечето писмени части не отразяват корекцията или точността.
Грешките в правописа, граматиката и механиката при писане на части от сценария сериозно пречат на комуникацията.

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/hinduisum/почивни-дни
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ