Product Development Assumption Tester

Актуализирано: 5/11/2016
Product Development Assumption Tester
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Biz Assumptions Lesson Plans

Как да потвърдите бизнес идеята си

От Аарон Шърман

Това е петата част от нашето илюстрирано ръководство за разработка на продукти. В цялата тази серия ние разширихме идеята за продукт в бизнес концепция, началото на плана на Go-to-Market и разработените персонажи, които да отговарят на всички тези части. Ние също така многократно предупреждаваме, че най-големият риск, който една компания, нов продукт или услуга има, прави нещо, което никой не иска. В тази статия ще разгледаме няколко предположения, които сме направили, как те влияят на нашата работа и как можем да ги изпробваме. Много от аспектите на нашия бизнес план изискват предишното допускане да е вярно, но ако внезапно предходното предположение е невярно, големи части от бъдещата работа могат и трябва да бъдат пропуснати.


Вижте някои от другите ни бизнес статии!Описание на Статията

Product Development Assumption Template

Текст на Статията

  • Key Assumption
  • Assumption
  • Test to Run
  • Test
  • Plan B
  • Change if Test Fails
  • What is the key assumption you are concerned about?
  • Describe a quantitative test to prove or disprove your hypothesis.
  • If your test fails, what is Plan B (or whatever letter you are up to)?