Play with Scenes

Play with Scenes
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Комикси!

Storyboard That Като Комикси

Урочни Планове от Анна Уорфийлд

Комиксът е визуална история, разказана чрез изображения. Думите често се използват в комбинация от ономатопия, разказ и текстови мехурчета. Изображенията са единични сцени и се проявяват промени в действието или местоположението чрез използване на няколко клетки. Комиксите получават името си от думата "смешно". Не всички комикси са хумористични, но името започва с политически карикатури и други изображения, отпечатани във вестници, които често са хумористични ...


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

When making comic strips, there are many different ways you can use SBT scenes! | Create your own comics with Storyboard That!

Текст на Статията

Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family