Questions About Remote Learning? Click Here

Character Education
Актуализирано: 10/2/2019
Character Education
Този разказвач е създаден с StoryboardThat .com
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Storyboard That Като Комикси

Storyboard That Като Комикси

От Анна Уорфийлд

Комиксът е визуална история, разказана чрез изображения. Думите често се използват в комбинация от ономатопия, разказ и текстови мехурчета. Изображенията са единични сцени и се проявяват промени в действието или местоположението чрез използване на няколко клетки. Комиксите получават името си от думата "смешно". Не всички комикси са хумористични, но името започва с политически карикатури и други изображения, отпечатани във вестници, които често са хумористични ...
Check out some of our other educational blog posts!


Описание на Статията

Use comics for character education! A comic can show thoughts, speech, and action!

Текст на Статията

  • That's not right! You've ruined the game. Don't you know anything?
  • Yeah, you're so dumb!
  • That's kinda mean, but I don't want to get involved.
  • It's my first time...
Създадени са над 13 милиона разказвачи
Storyboard That Family