Comic Confusion

Comic Confusion
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Комикси!

Storyboard That Като Комикси

Урочни Планове от Анна Уорфийлд

Комиксът е визуална история, разказана чрез изображения. Думите често се използват в комбинация от ономатопия, разказ и текстови мехурчета. Изображенията са единични сцени и се проявяват промени в действието или местоположението чрез използване на няколко клетки. Комиксите получават името си от думата "смешно". Не всички комикси са хумористични, но името започва с политически карикатури и други изображения, отпечатани във вестници, които често са хумористични ...


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Create a comic with Storyboard That. So many things are possible - even the impossible! What are you waiting for?
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family