Recess Graphic Organizers for classroom

Recess Graphic Organizers for classroom
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Вдъхновение на Паяковата Карта

Графичен Организатор на Паяк Карта в Класната Стая

от Наташа Лупиани

Картата на паяка е инструмент, който предоставя визуална рамка за използване от учениците. Понякога наричана концептуална карта, картата на паяк има основна идея или тема в центъра или тялото на диаграмата. Всеки детайл или подтема, свързана с основната идея, има свой собствен крак или разклонение, обграждащо основната идея.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Recess Graphic Organizers for classroom use. Use spider maps to show students their options for indoor recess

Текст на Статията

  • Time on Computer
  • Reading
  • Card and Board Games
  • Indoor Recess Options
  • Drawing
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family