Superhero

Superhero
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Комикси!

Storyboard That Като Комикси

Урочни Планове от Анна Уорфийлд

Комиксът е визуална история, разказана чрез изображения. Думите често се използват в комбинация от ономатопия, разказ и текстови мехурчета. Изображенията са единични сцени и се проявяват промени в действието или местоположението чрез използване на няколко клетки. Комиксите получават името си от думата "смешно". Не всички комикси са хумористични, но името започва с политически карикатури и други изображения, отпечатани във вестници, които често са хумористични ...


Видове Литературни Герои Планове за Уроци

Видове Герои в Литературата

Урочни Планове от Ребека Рей

Certain protagonists are considered to have universal qualities and these qualities are called archetypes. Archetypes have similar characteristics throughout literature and make unpredictable characters easier to understand. One archetype is the hero - defined as a person who is admired or idealized for courage, outstanding achievements, or noble qualities. However, there is more than one hero archetype.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

A super hero has a superhuman ability - Types of Heroes.

Текст на Статията

  • Watch out! That lamp is falling!
  • RESCUE!
  • Wow! You can FLY?
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family