Intro to Geometry - Trapezoid Frayer Model

Intro to Geometry - Trapezoid Frayer Model
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Въведение в Геометрията

Въведение в Геометрията

Урочни Планове от Анна Уорфийлд

В ранните класове учениците започват да разпознават, назовават и рисуват форми. Тъй като учениците стават по-напреднали, геометрията става по-сложна. Част от това включва разбиране на свойствата и характеристиките на формите и тяхното отношение помежду си. Следните дейности имат за цел да помогнат на учениците да овладеят тези понятия и да ги подготвят за бъдещи уроци по геометрия.
Въведение в Геометрията

Описание на Статията

Introduction to Geometry | Trapezoid Frayer Model

Текст на Статията

  • DEFINITION
  • A quadrilateral with only one pair of parallel sides. 
  • CHARACTERISTICS
  • • Quadrilateral: 4 sides and 4 angles • 1 pair of parallel sides
  • EXAMPLES
  • TRAPEZOID
  • NON-EXAMPLES
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family