Intro to Geometry - Triangle Chart

Актуализирано: 8/24/2018
Intro to Geometry - Triangle Chart
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Introduction to Geometry

Въведение в Геометрията

Урок Планове на Анна Уорфийлд

В ранните класове учениците започват да разпознават, назовават и рисуват форми. Тъй като учениците стават по-напреднали, геометрията става по-сложна. Част от това включва разбиране на свойствата и характеристиките на формите и тяхното отношение помежду си. Следните дейности имат за цел да помогнат на учениците да овладеят тези понятия и да ги подготвят за бъдещи уроци по геометрия.


Въведение в Геометрията

Описание на Статията

CCSS.MATH.CONTENT.4.G.A.2Classify two-dimensional figures based on the presence or absence of parallel or perpendicular lines, or the presence or absence of angles of a specified size. Recognize right triangles as a category, and identify right triangles.

Текст на Статията

  • ISOSCELES
  • TRIANGLE
  • ACUTE
  • RIGHT
  • OBTUSE
  • SCALENE
  • TRIANGLE
  • EQUILATERAL
  • TRIANGLE