Търсене
 • Търсене
 • Моите Разказвачи

Разказ за Живота на Фредерик Дъглас Реторични Устройства

Вижте Плана на Урока
Копирайте този Storyboard
Разказ за Живота на Фредерик Дъглас Реторични Устройства
Storyboard That

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Етос Патос Логос

Реторическият Триъгълник: Етос, Патос, Логос

От Катрин Досимо и Кристи Литълхол

Чудесен начин за подобряване на разбирането на ефективните аргументи е чрез Ethos, Pathos и Logos. Етосът е достоверността на говорещия или писателя; pathos привлича публиката чрез емоционална връзка, а logos използва логика, разсъждения, доказателства и факти, за да подкрепи аргумент. Ключът към силното убедително писане е способността да се анализира и валидира или развенчава реториката на други аргументи.


Разказ за Живота на Фредерик Дъглас Дейности

Разказ за Живота на Фредерик Дъглас, Американски роб

Планове за Уроци от Бриджит Бодине

Разказът за живота на Фредерик Дъглас е написан от самия Фредерик Дъглас и е публикуван през 1845 г. Повече от 250 години по-късно, разказът все още остава силно произведение, както заради яркия прозорец, който предоставя върху практиката на робство в американския юг, така и заради неговата красноречива защита на човешките права.
Разказ за Живота на Фредерик Дъглас

Описание на Статията

Разказ за Живота на Фредерик Дъглас Реторични Устройства

Текст на Статията

 • ЛОГА
 • Г-н Уилям Фрийланд, като г-н Едуард Кови, ни даде достатъчно да ядем; Но, за разлика от господин Кови, той също ни даде достатъчно време да вземем храната си. Той ни работи усилено, но винаги между изгрева и залеза. Той изискваше много работа, но ни даде добри инструменти, с които да работим. Фермата му била голяма, но той разполагаше с достатъчно ръце, за да го работи и с лекота, в сравнение с много от съседите му.
 • ПАТОС
 • ЕТОС
 • Залагам репутацията си на този човек!
 • Профилът на Дъглас е истински и справедлив.
 • Дъглас прави убедителни аргументи поради добре написаната логична сметка. Той използва усъвършенстван речник заедно със специфични, подлежащи на проверка имена и географски местоположения. Той пише справедливо и дава кредит, когато е дължим, за да избегне обвиненията за несправедливо пристрастие.
 • Дъглас описва жестокото поведение на жестоките побойници. Неговият красноречив език вдъхва съжаление в читателя. Неговите отчети са най-силни, когато той описва свидетели на злоупотребата с другите като ужасено дете. Той пише: "Никакви думи, без сълзи, без молитви, от жестоката жертва, сякаш преместват желязното си сърце от кървавата си цел ... бях съвсем дете, но си спомням, никога няма да го забравя, докато си спомням нищо. "
 • Дублишният разказ започва с предговор от известния аболист Уилям Лойд Гарисън и писмо от аболистката Уендъл Филипс. Тези уважавани хора действат като свидетели, свидетелстващи за добрия характер на Дъглас. Дъглас също така изгражда доверието си, като отказва да вярва в суеверията и да се изобрази като трудолюбив, интелигентен, християнски християнин.
Над 30 милиона създадени разкадровки