Търсене
 • Търсене
 • Моите Разказвачи

Президентство на Абрахам Линкълн, Анализиращо Прокламацията за Еманципация

Вижте Плана на Урока
Копирайте този Storyboard
Президентство на Абрахам Линкълн, Анализиращо Прокламацията за Еманципация
Storyboard That

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Биография на Ейбрахам Линкълн

Председателството на Авраам Линкълн

Планове за Уроци от Ричард Клегет

Президентската служба на Ейбрахам Линкълн е забележителна както по отношение на пречките, пред които е изправен, така и по начина, по който ги преодолява. Линкълн е смятан за един от най-великите президенти в историята на САЩ. Студентите ще се насладят да съживят събитията от неговата кандидатура чрез разкадровки и ще могат да разберат по-добре влиянието му върху историята.
Председателството на Авраам Линкълн

Описание на Статията

Президентство на Абрахам Линкълн - Анализиране на обявлението за еманципация с графичен организатор на сценария

Текст на Статията

 • ИЗВАДКА 1
 • СМИСЪЛА / ОБОСНОВКАТА
 • БЕЗПЛАТНО!
 • "Че на първия ден от януари, в годината на нашия Господ хиляда осемстотин и шейсет и три, всички лица, държани като роби в която и да е държава или определена част от държава, народът на който тогава ще бъде в бунт срещу Обединеното кралство Оттам нататък, и завинаги свободни, а изпълнителната власт на Съединените щати, включително нейните военни и военноморски органи, ще признае и поддържа свободата на такива лица ... "
 • ИЗВАДКА 2
 • Оттогава насам робите са свободни!
 • В този откъс Линкълн официално обявява всички роби, държани в бунтовнически държави, за свободни, от този момент нататък. В допълнение към това Линкълн също декларира, че федералното правителство на Съюза, включително военният, ще признае свободата на робите и ще се стреми да го запази.
 • СМИСЪЛА / ОБОСНОВКАТА
 • "Сега, следователно аз, Авраам Линкълн, президент на Съединените щати, по силата на властта в мен, назначена за главен командир на армията и флота на Съединените щати във време на действително въоръжено въстание срещу властта и правителството На Съединените щати и като подходяща и необходима военна мярка за потискане на бунта, правете на този първи януари, в годината на нашия Господ хиляда осемстотин шестдесет и три ... "
 • В този откъс Линкълн оправдава освобождаването на робите като военна мярка за потушаване на бунта. За "Линкълн" е необходимо, за да се бори и спечели Гражданската война и да се сложи край на бунта на Южните и Конфедералните щати на Америка срещу Съюза.
 • ИЗВАДКА 3
 • Ще увеличим нашата армия!
 • СМИСЪЛА / ОБОСНОВКАТА
 • Сега мога да се боря ... благодаря ти, господин Линкълн!
 • "Освен това декларирам и разгласявам, че такива лица с подходящо състояние ще бъдат приети във въоръжената служба на Съединените щати до гарнизонни укрепления, постове, станции и други места, както и до всички видове съдове в тази служба. "
 • Този откъс от Прокламацията заявява, че всички освободени роби, подходящи за бой, могат и се насърчават да се присъединят към редиците на армията на Съюза. Това също се отнася до факта, че Линкълн издава Прокламацията като военна мярка. Освен това това ще увеличи броя на Съюза и тяхната обща бойна мощ. Над 140 000 афро-американци ще се присъединят към армията на Съюза.
Над 30 милиона създадени разкадровки