Идентификационни Фракционни Имена и име на Фракция на Думи

Актуализирано: 5/27/2017
Идентификационни Фракционни Имена и име на Фракция на Думи
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Fractions Lesson Plans

Въведение в Фракциите

От Анна Уорфийлд

Фракциите често са неразбрани. Превръщането на преминаването от цели числа на части и цели може да бъде много трудно за младите умове. Това е удивително за някои да научат, че има числа между преброяването номера! Фракциите са тема, с която много студенти се борят в началното и средното училище, така че е важно студентите да имат задълбочено разбиране за това какви фракции са, да оценяват и сравняват сумите визуално и числено и да разпознават разумни отговори.


Въведение в Фракциите

Описание на Статията

Въведение в дейностите на фракциите - Планове за математически уроци

Текст на Статията

 • ИМЕ НА ФРАКЦИЯТА
 • 3 5
 • ИМЕ НА ФРАКЦИЯ ДУМА
 • Три пети
 • ФРАКЦИЯ КРЪГ
 • 7 8
 • Седем-осми
 • 2 3
 • Две трети
 • 3 6
 • Три шести
 • 4 7
 • Четири седемчаса
 • 6 6
 • Шест шести