Епичен Шаблон за Историята на Потребителите

Епичен Шаблон за Историята на Потребителите
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Използвайте Storyboard That за Визуален Речник

Създайте История за "Епичен Потребител"

Епичните потребителски истории обикновено са големи потребителски разкази, които не могат да бъдат завършени с една итерация. За да ги разберат и подобрят, те трябва да бъдат разделени на по-малки потребителски разкази. Вместо да бъдете затрупани от трудна задача, създаването на епични истории на потребителите ви позволява да разрушите проблема или целта, която се стремите да завършите, и да имате разумно постижими елементи от действията, към които да работите. Тя ви позволява да създадете йерархия за натрупаните задачи, които попадат под категорията постигане на една основна цел. По този начин в процеса не се губят никакви стъпки или идеи и всеки представлява отделна задача за постигане на обща цел.
Вижте някои от другите ни бизнес ресурси!


Текст на Статията

  • Като ___________
  • Аз искам ____________
  • За да мога да _____________
  • 
  • 
  • 
Над 30 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family