Подобряване на Социалната Уелнес на Другите

Подобряване на Социалната Уелнес на Другите
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Области на Уелнес – Физически Пример

Области на Уелнес

Планове за Уроци от Патрик Хили

Когато мислим за здравето и здравето на човека, имаме смисъл да мислим само за физическото здраве. Докато физическото здраве е важно, има четири други важни аспекта, които трябва да се имат предвид: социални, духовни, интелектуални и емоционални. Всички те попадат под чадъра "wellness". Ако един от тези аспекти бъде пренебрегнат, може да има дългосрочни последици, които възпрепятстват развитието на студентите. Следните дейности ще адресират, симулират и анализират личната уелнес. Някои от вашите студенти могат или да се борят с чувствителни или травматични проблеми. Привличането на това звено с деликатност, чувствителност и професионализъм е важно.
Области на Уелнес

Текст на Статията

  • ПРИМЕР ЗА НИСКО СОЦИАЛНО НИВО
  • Хей Баттър, нека поискаме Хоупер да се свърже по-късно. Знам, че е нов в нашето училище.
  • ДОСТИГАЙКИ
  • Да, разбира се, благодаря!
  • Хупър, това е Батер. Спайк ще се присъедини към нас в къщата миПетък нощ за огъня. Искаш ли да дойдеш?
  • ИЗХОД
  • Това е перфектна вечер за огъня.
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family