Някой / Искан / Така / Но / Тогава - Шаблон

Някой / Искан / Така / Но / Тогава - Шаблон

Описание на Статията

Графичен Шаблон на Организатора - Някой Искаше, но Така и Тогава

Текст на Статията

  • Who's the main character?
  • SOMEBODY
  • What did the character want?
  • WANTED
  • What was the problem?
  • BUT
  • How did they try to solve the problem?
  • SO
  • What was the resolution to the problem?
  • THEN
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family