Някой / Искан / Но / Така / Тогава: Дупки

Някой / Искан / Но / Така / Тогава: Дупки
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Части от Разказ Планове за Уроци

Преподаване на Части от Една История

Урочни Планове от Ребека Рей

Парцелът е основното събитие на една история, измислена и представена от писателя като взаимосвързана последователност от събития. Различни жанрове или видове литература могат да съдържат различни последователности или да използват различна терминология. Тази статия е предназначена за начални учители, които преподават на учениците си части от историята.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Части от Една История - Някой Иска, но Тогава - Дупки

Текст на Статията

 • Who's the main character?
 • SOMEBODY
 • I'm Stanley Yelnats the 4th. My name is the same forwards and backwards!
 • What did the character want?
 • WANTED
 • I wish my pig stealing great - great grandfather didn't curse me. Maybe then I'd have some luck and friends.
 • What was the problem?
 • BUT
 • I was accused of stealing a pair of shoes and sent away to a boys detention camp.
 • How did they try to solve the problem?
 • SO
 • Hey, I think we found something!
 • What was the resolution to the problem?
 • THEN
 • We reversed the curse!
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family