Поръчване на Храна на Френски Език

Актуализирано: 8/20/2017
Поръчване на Храна на Френски Език
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Salut! Master French with Storyboard That

Френски Диалог за Начинаещи

Учебни Планове от Бриджит Баудинет

Представянето на студентите на първия им функционален речник и разговорен френски език обикновено изисква демонстрация чрез диалог. Студентите могат да четат сценарии за диалог в учебник, да слушат звукови клипове или да прегледат кратък филм, за да научат първо как франкофоните обменят поздрави и се движат през ежедневието. След като студентите бъдат представени със съответния речник, следващите дейности са чудесен начин студентите да практикуват писане на изречения, които след това могат да практикуват да четат на глас.


Встъпителни Френски Диалози

Описание на Статията

Поръчаването на Храна във Френско - Френския Диалог

Текст на Статията

  • Bonjour.
  • Здравей. Un caf É, s'il vous plaто.
  • Je vous en prie.
  • Мерси.
  • Trois евро, мадмоазел.
  • C'est combien, le café ?