Голямата Депресия и Новата Сделка FDR

Актуализирано: 5/27/2017
Голямата Депресия и Новата Сделка FDR
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Depression Lesson Plans

Голямата Депресия в Америка

Учебни Планове от Ричард Клегети

Голямата депресия е известен период от американската история. Формиращо време в Америка на 20-ти век, то настъпи след бурно изобилие на ревящите двадесет и продължи близо десетилетие. Резултатът от сложен пакет от фактори, крахът на икономиките в световен мащаб и трайната бедност, която последва, правят Голямата депресия съществен компонент на американската история. Неговото наследство за идентичността на страната, законите и икономиката все още е очевидно до днес.


Голямата Депресия

Описание на Статията

Програми от Нова Сделка FDR Голямата депресия в Америка -

Текст на Статията

 • ПУБЛИЧНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА
 • СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА БАНКИТЕ
 • ЗДРАВ
 • R & C БАНКА ОТВОРЕН
 • FDR инициира много програми за обществени проекти, които спомагат за облекчаване на безработицата и реинвестиране в американската икономика и инфраструктура. С властите в Долината на Тенеси (TVA), гражданския консервационен корпус (CCC) и администрацията за проследяване на работниците (WPA), гражданите намериха работа и заплата. Това също така увеличи доверието в покупките.
 • FDR искаше да възстанови доверието на обществото в банките. За да направи това, той прие Закона за банките за спешни случаи, което позволи на правителството да инспектира "здравето" на банките. Беше определено, че над две трети от банките са здрави, възстановявайки доверието на хората, за да спестят отново парите си и да направят банкови депозити. Това помогна да се възстановят банките и кредитните им правомощия.
 • Накрая, депозит!
 • РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА
 • Върнете се на работа за справедливи заплати!
 • FDR: НОВАТА СДЕЛКА
 • ПОМОЩ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ
 • За да се регулира икономиката, FDR създаде национален Закон за индустриалното възстановяване през 1933 г. Този закон помогна да се регулират заплатите, конкуренцията между бизнеса, производството и цените. Актът също така позволява на работниците да договарят работни условия. Такова регулиране обаче се срещна с опозиция и много фирми се върнаха в депресия.
 • Земеделските стопани и селскостопанската индустрия бяха засегнати най-тежко от депресията. За да им помогне, FDR се опита да помогне на фермерите да управляват ипотеките си, въпреки че това се оказа трудно. Освен това FDR създаде Администрацията за приспособяване към земеделието, за да регулира цените на селскостопанските продукти и производството, да засили продажбите и, да се надяваме, да повиши цените.