Движение на Тектонската Пластина

Актуализирано: 8/18/2017
Движение на Тектонската Пластина
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Earth Structure Lesson Plans

Структура на Земята

Планове за Уроци от Оливър Смит

Когато става въпрос за Земята, планетата има повече от очите. Всички слоеве под земната повърхност варират, всеки със своите свойства. Освен това, движението на тектонските плочи в мантията на Земята оформят и променят земните маси в това, което ги познаваме, за да изглеждат днес. Когато учениците научат за пластовете на Земята, те ще могат да разберат как се формират неща като вулкани и имат солидна основа за други науки за Земята!


Структура на Земята

Описание на Статията

Трансформиране на Границата, Конвергентна Граница, Отклоняваща се Граница

Текст на Статията

  • ТРАНСФОРМИРА ГРАНИЦАТА
  • Плочките не се движат по-близо един до друг или по-отдалечени, но се плъзгат един след друг.
  • РАЗЛИЧНА ГРАНИЦА
  • Плочите се отдалечават един от друг и се произвежда нова литосфера.
  • КОНВЕРГЕНТНА ГРАНИЦА
  • Пластините се придвижват един към друг и плътният план се придвижва под по-малко гъстата плоча.