Човекът Срещу Природата в Одисея

Човекът Срещу Природата в Одисея
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Конфликт в Литературата

Видове Конфликти в Литературата

От Катрин Досимо

Storyboard That е Storyboard That начин да се Storyboard That и да ги научите да Storyboard That. Визуалните подсказващи стихотворения въвеждат оживени концепции, като например "Човек срещу обществото" и "Човек срещу себе си", надолу по земята чрез илюстрации и надписи в стил "комикси". Учителите могат да създават забавна и лесна за оценяване работа, която занимава ученици с създаване на стилове, насочени към видовете конфликт в литературата. Линейната природа на сценария отразява прогреса на конфликта и укрепва ученето. Студентите създават сборници с подробности и знаци, извадени от текста, което позволява на учителите да определят почти веднага дали учениците разбират целите.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Конфликт в литературата Разказ: Човекът срещу природата в литературния конфликт на Одисея

Текст на Статията

  • Odysseus battles nature throughout his journey home to his family.
  • Odysseus is thwarted by a massive storm at sea that sets him off course.
  • Poseiden causes other oceanic disasters for the hero. He uses a great whirlpool to kill Odysseus' men. Odysseus himself nearly drowns.
  • Odysseus is given a bag of wind to help him get home. However, the bag is opened by his crew who mistook it for gold, and it blows them off course.
  • Odysseus is sent to the underworld seeking information to guide him home. The dangerous journey threatens his life.
  • Eventually, Odysseus makes peace with the gods, and they stop using nature against him. Finally, he is reunited with his family.
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family