Шаблон за Състоянието на Отчета

Шаблон за Състоянието на Отчета
More Dancing Characters

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Dancing Characters

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Създайте визуална мозъчна атака

Създайте Екипен План

Колко пъти сте се настанили в една много продуктивна среща с вашия екип, но след като всичко свърши, всички се връщат към ролята си и не се предприемат действия? Създаването на план за действие на екипа по време на тези срещи ще гарантира, че резултатът и подлежащите на предприемане действия се създават в резултат на това, вместо просто добър разговор. Наличието на организиран и кратък план на екипа ще позволи на всеки член на екипа да знае какво се очаква да направи след среща и те ще знаят как тяхната конкретна работа ще се впише в проекта като цяло. Ето 7 стъпки за създаване на ефективен екипен план.
Вижте някои от другите ни бизнес ресурси!


Текст на Статията

  • Summary
  • Accomplishments
  • Need to do
  • Budget
  • Status Report
  • Risks
Над 30 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family