Маниак Магее Фигуративен Език

Актуализирано: 9/5/2017
Маниак Магее Фигуративен Език
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Maniac Mcgee Lesson Plans

Маниак Магей от Джери Спинели

Уроци по Плановете на Елизабет Педро

Maniac Magee, a novel by Jerry Spinelli, is about Jeffrey “Maniac” Magee, a boy who becomes an orphan when his parents die in a trolley accident. Maniac becomes a legend in Two Mills, a town with an East End for blacks and a West End for whites. Without a place to call home, Maniac bridges racial boundaries with his super athleticism, knot-tying abilities, and overall good character.


Маниак Магей

Описание на Статията

Маниак Магей Фигуративен език графичен организатор

Текст на Статията

  • СРАВНЕНИЕ
  • ХИПЕРБОЛА
  • СРАВНЕНИЕ
  • - Дългата, кокалеста ръкава на Финстервалд щеше ли да скочи като език на лъчезар и да грабне бедния Маниак?
  • - Усмивката му беше толкова широка, че трябваше да се разбие на секции, за да се впише в една врата.
  • - Кобрас разбра, че Маниак ще излезе от Източния край, така че да е в добра форма като гол голям пръст в конвенцията за прескачане на костенурки.
  • Фигуративен език