Определение на Перспективата

Актуализирано: 12/26/2017
Определение на Перспективата
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Literary Terms - Perspective

Перспектива

Storyboard That е Картинна Енциклопедия на Литературните Елементи

Научете повече за литературните термини чрез историите!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Определение на Перспективата

Текст на Статията

  • ПЕРСПЕКТИВА Перспектива е отношението или вярванията на разказвача за дадено събитие, човек или място, основано на собствения си личен опит.
  • Като наскоро завърнал се от Ирак войник, Хенри не намираше фойерверките на съседите за приятно; всъщност те донесоха спомени от внезапни кръгове на огъня от врага.