Дейност за Римуване на Думи

Дейност за Римуване на Думи
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Фонологични Дейности за Осъзнаване

Фонологична Осведоменост

Урочни Планове от Лорън Аюбе

Фонологичното осъзнаване е общ термин, който включва много умения и концепции, свързани с отделните звуци или фонеми в изговорените думи. Това е способността да разпознавате и манипулирате тези звуци и е основата за научаване как да четете; без тези умения евентуални проблеми с четенето могат да възникнат в ранна възраст.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Римата е друга част от фонологичното осъзнаване. Студентите могат да идентифицират римувани думи, като плъзгат изкуството в клетките, в които принадлежат

Текст на Статията

 • DRAG TO RHYMING WORD
 • CAT
 • HOUSE
 • DISH
 • RUG
 • LOG
 • FOX
 • STAR
 • CAKE
 • MAD
 • RED
 • 
 • BOAT
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family